Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "age quod agis amžiaus Quod AGIS " vertimas

age quod agis amžiaus Quod AGIS


age quod agis amžiaus Quod AGIS

vertimas: Do what you are doing. Ar tai, ką jūs darote.


Papildomai apie šią frazę:
"More often translated as "Do well whatever you do", this phrase is used as the motto of several Catholic schools, including Jesuit High School in Portland, Oregon. Daugiau dažnai verčiama kaip "Ar gerai ką daryti", ši frazė yra naudojama kaip šūkis keli katalikų mokyklose, įskaitant jėzuitų aukštoji mokykla, Portland, Oregon. According to the Catholic Culture dictionary, this phrase is used to remind people to concentrate on the task at hand, rather than scattering their attention. Pagal Katalikų Kultūra žodyną, ši frazė vartojama priminti žmonėms sutelkti dėmesį į darbą ne ranka, o ne scattering jų dėmesį."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje