Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "alea iacta est Bet iacta est" vertimas

alea iacta est Bet iacta est


alea iacta est Bet iacta est

vertimas: the die is cast kad mirti Sagės


Papildomai apie šią frazę:
"Said by Julius Caesar upon crossing the Rubicon in 49 BC, according to Suetonius . Sakė, Gajus Julijus Cezaris po perėjimo Rubikonas 49 Kristų, pagal Suetonius. The original meaning was roughly equivalent to the English phrase "the game is afoot", but its modern meaning, like that of the phrase " crossing the Rubicon ", denotes passing the point of no return on a momentous decision and entering into a risky endeavor where the outcome is left to chance. Originalus prasme buvo maždaug atitinka anglų frazė "žaidimas yra negerai", tačiau jo šiuolaikinės prasme, kaip ir frazė "perėjimo Rubikonas", reiškia, einančios taško negrąžina dėl svarbaus sprendimo ir įvežamus į rizikingas Pamėginta jeigu rezultatas yra paliktas savieigai."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje