Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "alma mater Alma Mater" vertimas

alma mater Alma Mater


alma mater Alma Mater

vertimas: nourishing mother maitinant motinos


Papildomai apie šią frazę:
"Term used for the university one attends or has attended. Vartojamas universiteto vienas dalyvauja arba dalyvavo. Another university term, matriculation , is also derived from mater . Kitas universiteto kadencija, į aukštąją mokyklą, taip pat gautos iš Mater. The term suggests that the students are "fed" knowledge and taken care of by the university. Šis terminas reiškia, kad studentai yra "maitinami" žinių ir rūpinimąsi nuo universiteto. The term is also used for a university's traditional school anthem. Terminas taip pat naudojamas universitetui tradicinės mokyklos himnas."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje