Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "ab absurdo ab absurdo " vertimas

ab absurdo ab absurdo


ab absurdo ab absurdo

vertimas: from the absurd nuo absurdo


Papildomai apie šią frazę:
Said of an argument that seeks to prove a statement's validity by pointing out the absurdity of an opponent's position (cf. appeal to ridicule ) or that an assertion is false because of its absurdity. Pasakyti ir apie argumentą, kuriuo siekiama įrodyti pareiškimą galiojimo ir pabrėžė, kad absurdas yra priešingos pozicijos (žr. apeliaciją pajuokos) arba, kad tvirtinimas yra neteisingas, nes jos absurdas. Not to be confused with a reductio ad absurdum , which is usually a valid logical argument. Neturi būti painiojama su reductio Ad absurdum, kuris paprastai yra svarbūs logiškas argumentas.


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje