Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "alterius non sit qui suus esse potest alterius ne sėdėti qui Eil Preliminariai apdoroti " vertimas

alterius non sit qui suus esse potest alterius ne sėdėti qui Eil Preliminariai apdoroti


alterius non sit qui suus esse potest alterius ne sėdėti qui Eil Preliminariai apdoroti

vertimas: Let no man belong to another that can belong to himself Tegul niekas priklauso kitai, kad gali priklausyti pats


Papildomai apie šią frazę:
"Final sentence from Aesop ascribed fable (see also Aesop's Fables ) " The Frogs Who Desired a King " as appears in the collection commonly known as the "Anonymus Neveleti" (fable XXIb. De ranis a Iove querentibus regem ). Motto of Paracelsus . Paskutinis sakinys iš Aesop priskirta pasakėčia (taip pat žr Bajki Ezopa) "Rupūžės Kas Pageidavimas karaliumi", kaip atrodo, renkant žinomą kaip "anonymus Neveleti" (pasakėčia XXIb. De RANIŚ a Iove querentibus regem). Šūkis Paracelsjusz. Usually attributed to Cicero . Paprastai priskiriamos Ciceronas."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje