Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "alumna absolwentka or arba" vertimas

alumna absolwentka or arba


alumna absolwentka or arba

vertimas: pupil mokinys


Papildomai apie šią frazę:
"Sometimes rendered with the gender-neutral alumn or alum in English. Kartais lydytus su lyčių aspektu neutralus alumn arba alum anglų kalba. A graduate or former student of a school, college or university. Alumna (pl. alumnae ) is a female pupil, and alumnus (pl. alumni ) is a male pupil— alumni is generally used for a group of both males and females. Absolwentka ar buvęs mokinys mokykloje, kolegijoje ar universitete. Absolwentka (pl. alumnae) yra moterų mokinys, ir Diplomas (pl. absolventai) yra malė moksleivių absolventai paprastai naudojamas grupė abiejų vyrų ir moterų. The word derives from alere , "to nourish", a graduate being someone who was raised and taken care of at the school (cf. alma mater ). Žodis kilęs iš Alert "ir maitina", absolventai yra kažkas, kas buvo iškeltas ir rūpinasi ne mokyklos (plg. Alma Mater)."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje