Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "amicus curiae amicus" vertimas

amicus curiae amicus


amicus curiae amicus

vertimas: friend of the court teismo draugų


Papildomai apie šią frazę:
An adviser, or a person who can obtain or grant access to the favour of powerful group, like a Roman Curia . Patarėjas, ar asmuo gali gauti arba suteikti prieigą prie už galinga grupė, kaip Romos kurija. In current US legal usage, an amicus curiae is a third party allowed to submit a legal opinion (in the form of an amicus brief) to the court. Dabartinės JAV teisinių naudojimo, yra amicus yra trečiosios šalies leidžiama pateikti teisinę nuomonę (ir kaip amicus trumpas) į teismą.


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje