Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "annus mirabilis annus mirabilis" vertimas

annus mirabilis annus mirabilis


annus mirabilis annus mirabilis

vertimas: wonderful year nuostabus metų


Papildomai apie šią frazę:
Used particularly to refer to the years 1665–1666, during which Isaac Newton made revolutionary inventions and discoveries in calculus, motion, optics and gravitation. Annus Mirabilis is also the title of a poem by John Dryden written in the same year. Naudojamas ypač su nuoroda į 1665-1666 metus, per kuriuos Isaac Newton padaryta revoliucinės Išradimai ir atradimai apskaičiuojamas, judesio, optika ir gravitacija. Annus Mirabilis taip pat pavadinimas poema John Dryden parašyta tais pačiais metais. It has since been used to refer to other years, especially to 1905, when Albert Einstein made equally revolutionary discoveries concerning the photoelectric effect, Brownian motion and the special theory of relativity. (See Annus Mirabilis Papers ) Jis buvo naudojamas kreiptis į kitus metus, ypač 1905 metais, kai Albert Einstein padarė vienodai Revoliucinės atradimai dėl photoelectric effect, Brauno judėjimas ir specialios reliatyvumo teorija. (Žr. annus Mirabilis Papers)


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje