Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "argumentum argumentum " vertimas

argumentum argumentum


argumentum argumentum

vertimas: argument argumentas


Papildomai apie šią frazę:
"Or "reasoning", "inference", "appeal", "proof". Arba "motyvai", "išvada", "apeliacija", "Įrodymas". The plural is argumenta . Daugiskaita yra argumenta. Commonly used in the names of logical arguments and fallacies , preceding phrases such as a silentio (by silence), ad antiquitatem (to antiquity), ad baculum (to the stick), ad captandum (to capturing), ad consequentiam (to the consequence), ad crumenam (to the purse), ad feminam (to the woman), ad hominem (to the person), ad ignorantiam (to ignorance), ad judicium (to judgment), ad lazarum (to poverty), ad logicam (to logic), ad metum (to fear), ad misericordiam (to pity), ad nauseam (to nausea), ad novitatem (to novelty), ad personam (to the character), ad numerum (to the number), ad odium (to spite), ad populum (to the people), ad temperantiam (to moderation), ad verecundiam (to reverence), ex silentio (from silence), and in terrorem (into terror). Dažniausiai naudojami vardai Loginis pagrindimas ir klaidų, praėjusių frazių, tokių kaip silentio (pagal tyla), skelbimo antiquitatem (į senovėje), skelbimo baculum (į kortelę), skelbimo captandum (siekiant užfiksuoti), skelbimo consequentiam (į pasekmė ), reklama crumenam (į piniginė), skelbimo feminam (į moteris) ad hominem (į asmenį) ad ignorantiam (ignoravimo), skelbimo judicium (sprendimą), skelbimo lazarum (skurdo), skelbimo logicam ( logika), skelbimo metum (bijoti), ad misericordiam (iki litości) Į znudzenia (pykinimą), ad novitatem (naujumo), ad personam (iki pobūdžio), skelbimo numerum (su numeriu) ad odium (to spite), ad populum (to the people), ad temperantiam (to moderation), ad verecundiam (to reverence), ex silentio (from silence), and in terrorem (into terror)."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje