Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "ab incunabulis ab incunabulis " vertimas

ab incunabulis ab incunabulis


ab incunabulis ab incunabulis

vertimas: from the cradle Nuo lopšio


Papildomai apie šią frazę:
"Thus, "from the beginning" or "from infancy". Incunabula is commonly used in English to refer to the earliest stage or origin of something, and especially to copies of books that predate the spread of the printing press around AD 1500. Taigi, iš pradžių "arba" nuo kūdikystės. Inkunabulai paprastai naudojamas anglų perduoti anksčiausiai etape ar kilmę, nors ir ypač kopijos knygų, kad ankstesnė išplito dėl spaudos aplink AD 1500."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje