Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "ab initio ab initio" vertimas

ab initio ab initio


ab initio ab initio

vertimas: from the beginning nuo pradžios


Papildomai apie šią frazę:
"At the outset", referring to an inquiry or investigation. "Pradžioje", nuorodas į tyrimą arba tyrimą. In literature, refers to a story told from the beginning rather than in medias res (from the middle). Literatūra, susijusi su istorija papasakojo nuo pradžios, o ne žiniasklaidos res (nuo vidurio). In law , refers to something being the case from the start or from the instant of the act, rather than from when the court declared it so. Pagal įstatymą, reiškia kažkas yra atveju nuo pradžios arba nuo momentas aktą, o ne nuo tada, kai teismas paskelbė jį taip. A judicial declaration of the invalidity of a marriage ab initio is a nullity . Teisėjų deklaracijos negaliojimo santuokos ab initio yra negaliojanti. In science, refers to the first principles . Mokslas, susijęs su pagrindinių principų. In other contexts, often refers to beginner or training courses. Ab initio mundi means "from the beginning of the world". Kitomis aplinkybėmis, dažnai nurodo pradedantiesiems arba mokymo kursuose. Ab initio mundi reiškia "nuo pasaulio pradžios."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje