Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "ab irato ab irato " vertimas

ab irato ab irato


ab irato ab irato

vertimas: from an angry man iš piktas žmogus


Papildomai apie šią frazę:
"By a person who is angry. Kai asmuo, kuris yra piktas. Used in law to describe a decision or action that is detrimental to those it affects and was made based on hatred or anger, rather than on reason. Naudojama teisės aprašyti sprendimo ar veiksmo, kuris yra žalingas tas ji daro poveikį ir buvo pagrįsta neapykanta ar pyktis, o ne priežastis. The form irato is masculine


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje