Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "absit invidia absit Invidia " vertimas

absit invidia absit Invidia


absit invidia absit Invidia

vertimas: let ill will be absent tegul blogai nebus


Papildomai apie šią frazę:
"Although similar to the English expression "no offense", absit invidia is not a mere social gesture to avoid causing offense, but also a way to ward off the harm that some people superstitiously believe animosity can cause others. Nors panaši į anglų žodžio "ne nusikaltimas", absit Invidia yra ne tik socialinės gestas, kad būtų išvengta dėl nusikaltimo, bet ir būdas išvengti žalos, kad kai kurie žmonės superstitiously manyti priešiškumas gali sukelti kitų. Also extended to absit invidia verbo , meaning "may ill will be absent from the word" (cf. absit iniuria verbis ). Taip pat išplėsta absit Invidia VERBO, kaip "gali blogai nebus nuo žodžio" (plg. absit iniuria žodžiuose)."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje