Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "accusare nemo se debet nisi coram Deo accusare nemo se debeto Nebent Coram Deo " vertimas

accusare nemo se debet nisi coram Deo accusare nemo se debeto Nebent Coram Deo


accusare nemo se debet nisi coram Deo accusare nemo se debeto Nebent Coram Deo

vertimas: no one ought to accuse himself except in the Presence of God niekas turi kaltina save, išskyrus tuos Buvimas Dievo


Papildomai apie šią frazę:
A legal maxim denoting that any accused person is entitled to make a plea of not guilty, and also that a witness is not obliged to give a response or submit a document that will incriminate himself . Teisinė maksyma reiškiantis, kad bet kuris kaltinamas asmuo turi teisę pateikti prašymą dėl nekaltumo, taip pat tai, kad liudytojas nėra įpareigoti duoti atsakymą arba pateikti dokumentą, kad bus apkaltinti pats save. A very similar phrase is nemo tenetur seipsum accusare . Labai panaši frazė principas nemo tenetur seipsum accusare.


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje