Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "actus reus actus reus" vertimas

actus reus actus reus


actus reus actus reus

vertimas: guilty act Kaltumas veiksmas


Papildomai apie šią frazę:
The actual crime that is committed, rather than the intent or thought process leading up to the crime. Tikrasis nusikaltimas, kuris yra įsipareigojęs, o ne tyčia ar minties procesą, vedantį į nusikalstamumą. Thus, the external elements of a crime, as contrasted with mens rea , the internal elements. Taigi, išorės elementai nusikaltimus, kaip kontrastas su mens rea, vidaus elementai.


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje