Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "ad hominem ad hominem" vertimas

ad hominem ad hominem


ad hominem ad hominem

vertimas: to the man tam žmogui


Papildomai apie šią frazę:
"Connotations of "against the man". Konotaciją iš "prieš žmogų. Typically used in argumentum ad hominem , a logical fallacy consisting of criticizing a person when the subject of debate is the person's ideas or argument, on the mistaken assumption that the validity of an argument is to some degree dependent on the qualities of the proponent. Paprastai naudojami argumentum ad hominem, logiška klaidingumo, sudarytas iš kritikuojantieji asmeniui, kai taikoma diskusijos asmens idėjas ar argumentų, dėl klaidingai manant, kad galiojimo argumentas yra tam tikru mastu priklauso nuo savybių ir propagandistai."


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje