Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai
Lotyniška frazės "ad usum Delphini ad usum Delphini " vertimas

ad usum Delphini ad usum Delphini


ad usum Delphini ad usum Delphini

vertimas: for the use of the Dauphin naudoti su Dauphin


Papildomai apie šią frazę:
Said of a work that has been expurgated of offensive or improper parts. Saidas iš darbo, kuris buvo expurgated apie įžeidžiančių ar netinkamo dalys. The phrase originates from editions of Greek and Roman classics which Louis XIV had censored for his heir apparent, the Dauphin . Posakis kilęs iš leidinių graikų ir romėnų klasikų, kurie Louis XIV turėjo cenzūruojamos jo įpėdinis akivaizdu, Dauphin. Also rarely in usum Delphini (into the use of the Dauphin ). Taip pat labai retai usum Delphini (į kartą Dauphin).


Artimiausios frazės:

Sugrįžti atgal į lotyniškų frazių sąrašą

Pastaba:Visi puslapiai generuojami ir verčiami automatiškai naudojant internetinius vertimo variklius. Kaikuriose vietose vertimas gali būti iškraipytas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje