Anekdotai - pradžia

Anekdotai

Tikimės kad bent vienas perskaitytas anekdotas išspaus šypseną Jūsų veide. Jeigu taip nutiks mūsų tikslas pasiektas. Ačiū kad lankotės.

Naujausi anekdotai

Mane labai nervindavo, kai per kiekvienas vestuves visos bobutės baksnodavo ir sakydavo: "Tu - sekantis". Tačiau jos apsiramino, kai aš joms tą patį pradėjau sakyti per laidotuves.
Atidaryti
Gryzta zmona namo su buteliu ir pastato jy y bufeta ir sako:
-Gal mes kur eisim, gal pas mus kas ateis..
Vakare vyras pagalvojes atsako:
-Gal as kur eisiu gal pas mane kas ateis..
Atidaryti
Mokykloje.
Mokytoja klausia:
-Kas labiausiai jaudina zmogu?
Is pirmo suolo pirmunas Petrauskas:
-Niekas taip nejaudina vyro, kaip nuogos moters kunas.
Mokytoja:
-Eik is klases ir rytoj atsivesk teva i mokykla.
Kita diena, pirmunas Petrauskas sedi paskutiniame suole ir be tevo, mokytoja jam sako:
-Petrauskai, kodel paskutiniame suole ir be tevo?
-A tetis pasake, jeigu jusu nejaudina nuogos moters kunas, tai jus piderastas ir nuo jusu reikia begti kuo toliau.
Atidaryti
Kalbasi du kaliniai:
- Už ką sėdi?
- Už tai, kad darbe langelį atidariau.
- Nejuokauk!
- Dirbau povandeniniam laive...
Atidaryti
Motina dorai augino dukrą, bet atėjo laikas, kai reikėjo ją į šokius išleist. Visa apsiašarojusi, mama aiškina dukrai:
- Žinau aš tuos dabartinius vaikinus, jiems tik viena ir terūpi, pamatysi, iš pradžių veidą paglostys, po to petį, ir žiūrėk, rankas į triusikus ir sukiš,
žinok, neatlaikys mano širdis, vaikeli, numirsiu jei taip atsitiks!
- Mama, nesijaudink, viskas bus gerai.
Na grįžta dukra po šokių, ir pasakoja mamai:
- Žinok, kaip tu sakei, taip ir buvo, iš pradžių veidą paglostė, po to petį, ir jau žiūriu, kad tuoj tuoj rankas į trusikus kiš, tai aš jam pirma rankas sukišau, tegu jo mama miršta, o tu gyvenk!
Atidaryti
Stovi sankryžoje policininkas ant arklio. Prie jo privažiuoja vaikas ant naujo, blizgančio dviračio.
Policininkas sako tam berniukui:
- Gražus dviratis. Gavai jį nuo Kalėdų senelio?
- Taaaip…
- Tai kitais metais pasakyk jam, kad atneštų tau ir žibintą tam dviračiui… - pasakė policininkas ir išrašė vaikui baudą, dėl to, kad jo dviratis be šviesų.
Vaikas paėmė baudos lapelį ir sako policininkui:
- Gražus arklys. Ar jus jį gavot nuo Kalėdų senio?
Patenkintas policininkas sako:
- Taip.
- Tai kitais metais pasakyk Kalėdų seniui, kad tam arkliui duotų by*į tarpkojų, o ne ant nugaros.
Atidaryti
Petriukas neatėjo į mokyklą. Sekančią dieną mokytoja klausia, kur šis trainiojosi.
- Namie buvo gaisras ir su seneliu nelaimė…
- Na, papasakok smulkiau…
- Iš ryto nuėjau į parduotuvę pieno. Grįžtu - butas dega. Butas devintame aukšte, o ten senelis.
- Tai senelis sudegė?
- Ne, atvažiavo ugniagesiai ir ėmė pilti vandenį.
- Tai senelis nuskendo?
- Ne, iššoko per langą.
- Reiškia užsimušė.
- Ne, ugniagesiai ištiesė brezentą.
- O kaip gi senelis?
- Nuspyruokliavo atgal į butą.
- Sudegė?
- Ne.
- Paskendo?
- Ne.
- Tai kas gi atsitiko su seneliu?
- Vėl iššoko.
- O toliau?
- Nuspyruokliavo atgal į butą. Po to vėl iššoko ir vėl nuspyruokliavo atgal į butą. Vėl iššoko ir vėl atgal… Ir taip labai ilgai.
- Petriuk, tai kas gi atsitiko seneliui?!
- Teko nušauti, atsibodo jis visiems…
Atidaryti
Vienas berniukas labai norėjo dviračio, bet tėvai neturėjo pinigų, tad pasiūlė jam parašyti laišką Dievui. Gal jis ir padarys stebuklą. Užsidaręs savo kambaryje, vaikas rašo:
"Aš būsiu geras visus metus..."
Pagalvojo, išbraukė ir parašė:
"Aš būsiu geras visą mėnesį..."
Vėl nepatiko. Pagalvojo, suplėšė lapą ir nubėgo į bažnyčią. Ten pačiupo Madonos statulėlę ir tekinas namo. Pasiėmė naują popieriaus lapą ir pradėjo greitai rašyti...
"Dieve, jeigu tu vėl norėsi pamatyti savo motiną, pasakyk mano tėvams, kad nupirktų dviratį..."
Atidaryti
Skrenda lenkas, rusas ir lietuvis. Pilotas sako:
- Lėktuve baigiasi kuras, kad sėkmingai užbaigtume skrydį, teks mažinti lėktuvo svorį ir išmetinėti asmeninius daiktus.
Po kurio laiko pilotas sako lenkui:
- Skrendam pro Lenkija, mesk į savo šalį ką.
Lenkas sutinka ir meta auksinį laikrodį. Lietuvis ir rusas stebisi:
- Ką darai?!
Lenkas atsako:
- Nieko, Lenkijoje daug tokių, man ne gaila...
Skrenda per Rusiją, pilotas rusui liepia mesti kažką. Tas metė šaldytuvą ir paaiškino:
- Daug yra šaldytuvų Rusijoje...
Atėjo lietuvio eilė. Tas paėmė ir išmetė rusą. Lenkas nustebęs klausia:
- Ką padarei?!
Lietuvis atsako:
- Daug Lietuvoje rusų...
Atidaryti
Chuliganai vėlai vakare susistabdo pagėrusį vyruką:
- Ei, trauk pinigus, viską, ką turi kišenėse.
Vyrukas įkiša ranką į kišenę ir išsitraukia pistoletą:
- Gult!
Chuliganai, greitai įvertinę situaciją, sugula. O vyrukas tęsia:
- Gerai, o dabar plauksite paskui mane.
Chuliganai pradeda šliaužti paskui svirduliuojantį vyruką, vaizduodami, kad plaukia... Taip prašliaužia keliasdešimt metrų ir gerokai nusibrozdina pilvus. Galų gale vienas iš chuliganų neiškenčia:
- Ei, vyruk, klausyk...
- Ką?
- Neversk mūsų šliaužti, čia gi asfaltas!
- Tylėk, nes nardyti priversiu!
Atidaryti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Rašykite anekdotą

Ir jeigu Jums čia nepatiko.. Aforizmai - Mintys - Posakiai

Lankomumo statistika