Anekdotai - pradžia

Anekdotai

Tikimės kad bent vienas perskaitytas anekdotas išspaus šypseną Jūsų veide. Jeigu taip nutiks mūsų tikslas pasiektas. Ačiū kad lankotės.

Naujausi anekdotai

pagamino japonai automobili pagal kinišką technologiją , kinai apžiūrinėja - gerai viskas , tik nėra benzino per kur pripilt .
- o bako pripylimo anga kur , klausia .
- na , benzino gamykloj pripylėm tai iki remonto turi užtekt .
Atidaryti
Ateina socialinės rupybos darbuotoja pas daugiavaikę šeimą.
- Kiek vaikų Jūs turite?
- 8..
- O kokie vardai?
- Petras, Petras, Petras, Petras, Petras, Petras, Petras ir Petras.
... - O tai kaip jūs juos kviečiate?
- Tai pašaukiu Petrai, ir visi subėga.
- O jeigu norite pakviesti individualiai?
- Tada pavardėm šaukiu.
Atidaryti
Vienas labai įžymus Lietuvos politikas klausia savo žmonos:
- Brangioji, ar tu man nors kartą buvai neištikima?
- Taip, tris kartus...
- Na, ir kaip čia taip atsitiko?
- Atsimeni tą kartą, kai prieš dešimt metų statėmės namą, ir tau labai prireikė pinigų, o niekas nenorėjo skolinti? O paskui banko direktorius pats pasirašė ir tau asmenišk...ai įteikė kvitą?
- Taip...
- Tai čia buvo pirmas kartas...
- Gerai, šaunuolė, o koks buvo antras?
- Atsimeni, kai prieš penkerius metus tau skubiai prireikė daryti operaciją, bet ligoninėje nebuvo laisvų chirurgų, o paskui tau operaciją padarė geriausias ligoninės chirurgas? Tai čia buvo antras kartas...
- Gerai, tu tikra šaunuolė, didžiuojuosi tavimi! O koks buvo trečias kartas?
- Atsimeni, kaip per paskutinius rinkimus tau buvo pritrūkę vos kelių šimtų balsų?
Atidaryti
Stovi du vaikai nuošalėj ir stebi iš santuokos rūmų išeinančius jaunavedžius...
- Nori išgasdinsiu juos dabar, - sako vienas antram.
- Nu? - atsako antrasis.
Pirmasis pasileidžia bėgt link jaunavedžių išskleides rankas:
- Tėti, tėti...
Atidaryti
Mirštantis vyras sako žmonai:
- Mieloji mano, prieš mirdamas noriu tau prisipažinti…
- Ne, mielasai, nesakyk, nusiramink.
- Aš privalau prisipažinti…
- Tau nereikia atgailauti, miegok…
...- Ne, aš turiu mirti ramia sąžine! Aš nusidėjau su tavo seseria, tavo geriausia drauge, jos drauge ir tavo mama!
- Žinau, mielasai. Todėl tave ir nunuodijau.
Atidaryti
Vyras kreipesi į televiziją:
- Prašyčiau filmo metu titrų nerodyti , nes kaip mano moteriškė juo pamato , pagalvoja jog tai karaokė ir pradeda dainuoti.
:D
Atidaryti
Jaunutė, naivi studentė ateina į radijo stotį.
- Laba diena. Norėčiau eterio bangomis pasveikinti savo senelę.
- Prašom, užsimokėkit ir galėsite tai padaryti - atsako stoties darbuotoja.
- Suprantat... - mikčioja studenčiukė - aš studentė, gyvenu iš stipendijos. Gal būtų galima nemokamai?
- Hm... Tada užeikit į šitą štai kabinetą - nukreipia stoties darbuotoja.
Studenčiukė nedrąsiai pasibeldžia ir, gavusi leidimą, užeina. Ten pamato būrį posėdžiaujančių vyriškių.
- Laba diena. As norėčiau... - ir pakartoja savo norą.
Išgirdusi tą patį dėl apsimokėjimo:
- O gal kaip nors sutartumėm, kad nemokamai?
Vyriškiai susižvalgo, ir dauguma pritariamai linkteli. Tada stoties bosas atsisega kelnes ir atsisuka į mergaičiukę:
- Na ka, gerai jau - pabandyk.
Mergaičiukė nedrasiai prieina, atsiklaupia, paima į ranką... ir, priartinusi lūpas, pradeda: "Miela senele... "
Atidaryti
Ką sakyti moteriai su dviem mėlynemis po akimis? Ką čia besakysi, kai du kartus jau buvo sakyta..
Atidaryti
- Ui kokis ghražus laikhrodis, Izia! Tikhriausiai bhrangus labai?
- Taip, Chaime, labai bhrangus - jį man tėvas mihrdamas pahrdavė.
Atidaryti
Statybose nugriuvo siena. Pačios statybinės medžiagos pradėjo aiškintis, kas kaltas? Prieina prie plytų:
- Aha! Čia jūs kaltos, kad siena nugriuvo!
- Jūs ką? Pažiūrėkit, kokios mes tvirtos!
Nueina prie smėlio:
- Aha! Tu, smėli, kaltas!
...- Nu, chebra, baikit! Kuo aš čia dėtas?
Pasižiūri – o gi smėlis geras ir pakankamai daug.
Eina prie cemento:
- Aha! Tu kaltas, kad siena sugriuvo!
- Ką aš?! Ką aš?! Karoče, manęs čia išvis nebuvo!
Atidaryti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Rašykite anekdotą

Ir jeigu Jums čia nepatiko.. Aforizmai - Mintys - Posakiai

Lankomumo statistika