Anekdotai - pradžia

Anekdotai

Tikimės kad bent vienas perskaitytas anekdotas išspaus šypseną Jūsų veide. Jeigu taip nutiks mūsų tikslas pasiektas. Ačiū kad lankotės.

Naujausi anekdotai

Pareina vyras iš baro,žmona jau prie durų laukia:
-nu gražuoli! tai ką aš tau sakiau,a? sakiau 2 bokalai alaus ir 10 valanda namo!
Vyras:
-o blin tai busiu sumaišęs...
Atidaryti
Stovi kariuomenės vadas prieš eilinius ir sako:
-Kas važiuos bulvių kasti, žingsnį į priekį!
Vienas kareivis žengė, aš!
Kariuomenes vadas sako: gerai lipk į mašiną, o kiti eis pėsti.
Atidaryti
Gruzinas klausia mergina:
-Klausyk, mergina, a pas tavi krutine yra??
-Nu... jo.
-Vo!? O kodel nisinesioji?
Atidaryti
Per taigą traukia du medžiotojai. Žiūri, priešais ateina čiukčius.
Medžiotojai jo klausia:
- Kur čia parduotuvė?
- Va eikite to kalno link, o antradienį pasukite dešinėn.
Atidaryti
-Žmona, žiūrėk tas boksininkas TV ekrane panašus į mano viršininką!
(po antro roundo)
-Žmona, žiūrėk! Jau nebepanašus
Atidaryti
Iš interviu su budeliu:
- Sakykite, ar seniai dirbate šį darbą?
- Na, apie 10 metų...
- Ir kaip jums sekasi?
- Na... Kol kas dar niekas nesiskundė
Atidaryti
Išpažintis pas kunigą:
- Šventas tėve, nusidėjau...
- Kuo sūnau mano?
- Paslėpiau žydą per karą ir už tai ėmiau iš jo po 20 dolerių per savaitę.
- Tai nuodėmė, bet kadangi gailiesi, eik mano sūnau su taika...
- Ačiū šventas tėve, bet turiu dar vieną klausimą...
- Klausau, sūnau mano...
- Ar galiu dabar pasakyti tam žydui, kad karas jau baigėsi?
Atidaryti
Susitinka du kariniai laivai - rusų ir amerikiečių. Amerikiečių kapitonas, jau prisiklausęs kalbų, kad rusai tik ir teieško preteksto tam, kad kažką apšaudyti, nutaria elgtis mandagiai, ir pirmiausia pasisveikinti. Kapitonas šaukia rusams per ruporą:
- Hello!
Rusų kapitinas:
- Eta kto tebe huilo!??? Vtaroj torpednyj atsek, agonj!!!
Atidaryti
Ateina rabinas su kunigu į kavinę ir užsisako 2 žuvis. Atneša - vieną mažą, kitą didelę. Rabinas padvejoja, padvejoja ir paima didelę. Kunigas:
- O aš tavo vietoj tai būčiau mažesnę ėmęs...
- Tai ko lauki?
Atidaryti
Policininkas:
- Panele, man teks jus nubausti. Šiame ežere maudytis draudžiama.
Panelė:
- Galėjot pasakyti tuomet, kai dar nebuvau nusirengusi...
Policininkas:
- Prie šio ežero nusirengti nedraudžiama.
Atidaryti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

Rašykite anekdotą

Ir jeigu Jums čia nepatiko.. Aforizmai - Mintys - Posakiai

Lankomumo statistika