Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Kitoks asmenybės testas.


Atsakykite į testo klausimus apie numirėlius, maniakus, žmogėdras, vampyrus beigi kitas baidykles ir įvertinkite savo drąsą.

1. Miško glūdumoje jus persekioja numirėlis. Jis vos žirglioja sumedėjusiomis kojomis ir ketina su jumis žiauriai susidoroti. Kad išvengtumėte susitikimo, jūs:

a) slepiatės ir apmirštate iš baimės;
b) stengiatės išlikti šaltakraujiškas ir dingti kaip galima greičiau ir toliau iš akių;
c) puolate gilyn į mišką ir kiekviename žingsnyje klupdamas nesavu balsu rėkiate.

2. Jūs aptikote arbūzo dydžio rūkstantį meteoritą. Jis subyrėjo ir iš jo pasipylė žalsvos fosforo gleivės. Jūs:

a) dumiate iš ten kiek kojos neša;
b) šiek tiek paėjęs į šalį laukiate, kas bus toliau;
c) įbedęs lazdą į gleives, keliate ją aukštyn ir žiūrite, kaip tos gleivės laša ant jūsų rankos.

3. Žmogėdra ateivis iš kitos civilizacijos iščiulpė visų kosminiame laive buvusių jūsų draugų kraują. Jūs sėdate į gelbėjimosi kapsulę, jau tiesiate ranką prie mygtuko "startas", kai staiga laivo koridoriuje pasigirsta jūsų mylimo kiemsargio lojimas. Jūs:

a) sukalbate trumpą maldelę už šunelį ir paspaudžiate mygtuką;
b) prisiekiate grįžęs į Žemę įsigyti du šunis, o paskui paspaudžiate mygtuką;
c) pagriebęs žibintuvėlį, einate tamsiais laivo koridoriais, šaukdamas šunelį.

4. Iš vietinės klinikos pabėgo pavojingas maniakas, apsiginklavęs didžiuliu durklu, ir jau spėjo sukapoti keletą jūsų kaimynų. Jums pavyko pasislėpti spintoje ir iš ten suduoti jam kelis smūgius kočėlu. Vaitodamas žudikas pamažu svyra žemyn, durklas iškrinta jam iš rankų, o jūs:

a) griebiate durklą ir jį sulaužote;
b) nutraukiate jo kaukę ir atpažįstate seniai dingusį savo brolį;
c) netekęs vilties sviedžiate šalin kočėlą ir visiškai bejėgis susmunkate už poros žingsnių nuo žudiko.

5. Vampyrų vadeiva išgers jūsų kraują, jeigu tik jūs nenuvyksite į jo pilį ir nepersmeigsite jo širdies. Norėdamas apsisaugoti nuo vampyro, jūs:

a) apsikarstote česnako galvučių ir šventųjų paveikslėlių girliandomis, apsiginkluojate vandens pistoletu su švęstu vandeniu;
b) iš magiškų virbagalių pasidarote kryžių ir tvirtai jį prisirišate - kad jūsų nepažeistų vampyro kvėpavimas;
c) apsisiaučiate ilga drobule arba mantija (jokio apavo!), pasileidžiate plaukus ir tikitės, kad jus išgelbės jūsų nekaltumas.

6. Gretimame kukurūzų lauke apsigyveno kažkokia baidyklė. Tai pranešęs meras pasiteiravo, ką tokiu atveju pasiūlytų gyventojai. Jūs atsistojate ir pareiškiate:

a) aš manau, mums reikia palikti miestą;
b) aš manau, mums reikia pagalbos iš šalies;
c) mes visi privalome eiti į tą lauką ir griebti baidyklę už uodegos.

7. Kažkas paslaptingas apsigyveno jūsų naujajame name. Sofos pagalvėlės visada ne vietoje, mylimas šunelis loja iš televizoriaus ekrano ir pagaliau dingo jūsų kairioji ranka. Įsitikinęs, kad namus lanko piktoji dvasia, jūs:

a) išvažiuojate;
b) pasitariate su burtininku;
c) liekate gyventi, bet paprašote, kad burtininkas apsigyventų pas jus.

Taškai už kiekvieną atsakymą:
a - 0 taškų
b - 4 taškai
c - 10 taškų

Testo rezultatai:

Jei surinkote 50 ir daugiau taškų:
Jūs nelabai branginate gyvybę, esate puikiausia auka, tačiau nuo žemės paviršiaus jus gali nušluoti paprasčiausias buitinis įvykis ar pernelyg didelė aspirino dozė ir daug anksčiau, nei iki jūsų ateis tamsiosios jėgos.

Nuo 30 iki 50 taškų:
Jūs galite grumtis tamsią naktį su sutiktu žudiku arba laukinių šunų gauja.

30 taškų ir mažiau:
Jūs per daug apdairus, kad įsiveltumėte į kokią nors istoriją. Ir, tiesą sakant, jums net reikėtų dažniau išeiti iš namų.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje