Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Gimtadienio sveikinimai

Sveikinimai gimtadienio proga, jubiliejiniai sveikinimai gimtadienio proga

Nusišypsok.. Pažvelk į dangų..
Matai, saulute šoka su menuliu tango..
Po sniegą laksto jų mažyčiai spinduliukai..
Jie pina laimę Tau iš meilės burbuliukų..
Štai snaigių choras pradeda dainas..
Jos visos šiandien tik apie Tave,
Nes tai Tavo Gimtadienio Diena.

 

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai,
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai.

 

Gimtadieniai ir jubiliejai svaigūs
Tegu išpuoš Tamsius kelius žiedais,
Te laimės kelias niekad nesibaigia,
Te bus širdy jaunystė amžinai.

 

Ir gerai,kad eini, kad veržiesi, svajoji,
Kad šypsaisi linksmai, arba tyliai verki.
Ir gerai, kad sava širdimi išmatuoji,
laimę, džiaugsmą, kančias, net viltis ateity.
Juk žinai-nebegrįš atgalios kas praeina,
Negali nei sustot, nei palaukt negali.
Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina,
O gyvenimas lieka dar vis ateity..
Su Gimtadieniu..!

 

Tegu išaušęs gimtadienio rytas,
Tave nudžiugina nuostabiais saulės spinduliais..
Tegu tavo nuotaika būna pakilėta,
O širdį užplūsta taurūs jausmai.

Žmogus sukūrė dainą, ji ateina, išeina, ir vėl sugrįžta…
Žmogus sukūrė meilę, ji ateina, išeina, ir vėl sugrįžta.
Žmogus sukūrė žmogų, jis ateina, išeina ir nebegrįžta…
19 - ieji taip pat nesugrįš…
Tad nugyvenk juos taip, kad prisimintum visą gyvenimą.

Palydėjai 17 - us savo gyvenimo metus, ir pradėjai 18 - us… Atrodo, tiek daug!..Bet neliūdėk, visko dar bus: ir džiaugsmo, ir laimės, ir meilės netruks. Bet iš visko sugebėk atsirinkti tai, kas tikra bei reikalinga, ir atsisakyk to, kas žmogui nepriimta.

Lyg karoliukų vėrinį nuvėrė gyvenimas metus ant laiko siūlo. Tegul visi jie briliantais žėri. Tegul jie džiaugsmo šventę siūlo. Dar visko bus - dar vėrinys neilgas, dar metų siūlas tiesiasi į tolį… Lyg žemuogės vaikystėje ant smilgos džiaugsmu tespindi tie visi karoliai.

Kažkas nusineša metus,
Greitus, kaip vėjas,
Ir svajingus, kaip jūra.
Kažkur nusineša metus,
Žalius ir žydinčius, kaip vasara
Kažkas nesugrąžinamai nusineša
Džiaugsmus ir lukesčius,
Nekviesdamas sustoti ir palinkėdamas
Tik vieną kelią į gyvenimą.

 

Kai tu gimei
Pasaulis juokės iš tavęs
O tu verkei.
Kai pirma kartą suklupai
Pasaulis juokės iš tavęs,
O tu verkei.
Tad gyvenk taip, kad baigdamas gyvenimą
Galėtum pasiklausyti, kaip pasaulis verkia.

 

Jeigu žemėje yra laimė - linkiu ją sutikti
Jeigu yra sėkmė - Tegul tave visada lydi.
Jeigu yra džiaugsmas - tegul iš tavo lūpų neišblesta šypsena
Gimimo dienos proga Tau linki ...

 

Gyvenime ? laimės,
širdyje - juoko,
Lūpose - šypsenos
Tau linki ....

 

Gal teks gyvenime liūdeti Tau,
Bet verkti juk nereikia
Gyvenk ir džiaukis sakau Tau
Juk mes gyvename tik vieną kartą.

Atmintyje prabėgę metai mainos žmonių likimai nuveikti darbai… Ir žinom - niekas veltui nepraeina už viską tenka brangiai sumokėt - širdim. Tad gimkit vėliai kas dieną, kas sekundę. Ir širdyje išsaugokit kitus te jos ilgesnės būna už metus.

Žmonės sako, kad yra laimė tad būk laimingas! Žmonės sako, kad yra sėkmė tegul ji lydi Tave! Žmonės sako, kad yra meilė tad surask ją!

Visus gyvenimo sunkumus, tu tyliai, drąsiai nugalėk, skink skaistų gyvenimo žiedą ir niekad, niekad neliūdėk.

Būk linksmutė, kaip saulutė, kaip pavasario diena tegul tavo kelią lydi džiaugsmas, laimė, šypsena.

Neleisk jaunystės vėjais gražiais žiedais ją puošk, o savo jauną širdį gyvenimui paruošk.

Tu gyveni tik vieną kartą. Gyvenimas tik vienas duotas. Išgerk jį visą saldų, kartų, nes jis tik vieną kartą duotas. Kovok, kentėk, mylėk ir širdį jaunąją atvertą saulei patikėk.

Tau pavasario kvepiančios gėlės
Tai tau vyturėlių daina
Tau ir vasaros rožinės rožės
Tau melsvųjų linų garbana.

Be žiedų, be gėlių, be vainikų nuoširdžiai tau laimės linkiu tegul lenkias tau laimė po kojom. Džiaugsmas lydi jaunystės keliu.

Daug džiaugsmo tik tyro, tyro daug svajonių tik visada išsipildančių daug laimės tik niekad nedūžtančios tau gimtadienio proga linkiu…

Gyvenime - laimės, širdyje - džiaugsmo, lūpose - juoko, gimtadienio proga linkiu.

Lai žiedlapiai šnara Tau pasaką tylią, lai sveikina vėjas Tave, te atneša laimės ir džiaugsmo šių metų gimimo diena.

Būk laiminga, kai saulė iš lėto tavo veidą šypsniu palydės. Būk laiminga, kai vėjas išdykęs į ausį tau laišką pakuždės. Būk laiminga, kai medžiai auksiniai Tau ilgesio dainą liūdnai padainuos. Ir varpeliai lietaus sidabriniai duš tamsoj neramioj. Būk laiminga.

Kaip pavasario vėjo dvelksmas kaip švelnutė birželio diena kaip žydėjimas tėviškės lino tau težydi gimimo diena.

20 - ieji Tau į delnus krenta, tokie linksmi ir atviri, nenusimink - ne viskas pragyventa, ne viskas duota ką turi.

Lai bus tau dienos gražios pasakos,
Balti obels žiedai - svaja,
Speigų daina - skambiausias juokas,
Ir visa tai vien tavyje..

 

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų - tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana,
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

 

Jie niekur - tie praėję metai
Nenueina,
Įsiterpia į širdį,
Kaip dirvožemin
Susigeria lietus,
Įsismelkia į sažinę,
Įsipina į dainą,
Plaikstydami
Ne vien prisiminimų
Ir atoduosių skutus...

...netenkam rodos tik vienos dienos,
O metai metams tiesia ranką.
Tad leiskit palinkėti gėrio, šilumos
Ir to, ko šiandien neužtenka.

 

Aš nežinau, ko tau linkėti,
Gal daug pavasarių ir daug gėlių,
Linkiu gyventi, dirbti ir mylėti,
Gyvenimą pavergt linkiu.

 

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj
širdis džiaugsmu suvirpės.
O per metų dienas, per tamsias ir šviesias
Tevisad Tave laimė lydės.

Priversk gyvenimą dainuoti ir eit kartu su tavimi! Kokie bebūtų tie keliai vingiuoti, pradėk juos laiminga širdimi.

Tiek juoko skardėjo, gėlių tiek žydėjo. Toks saulėtas kelias viliojo akis. Šypsojos ir laimė vilties pažadėta, bet kas gi ta laimė ar kas pasakys ?

(—), ko Tau palinkėti? Laimės? Bet jos taip maža pasauly. Džiaugsmo? Bet jo niekas nesupranta. Tad linkiu, kad tavo svajonės taptų gyvenimu, o gyvenimas gražus ir šviesus kaip svajonė…

Gyvenimas - audringas šokis, dažnai širdis skausmų pilna. Bet tu pro ašaras šypsokis, Sakyk - gyvenimo dalia.

Linkiu, kad visos svajonės išsipildytų. Būk laiminga, džiaukis gyvenimu. Ir verk tik iš laimės.

Linkiu, kad viskas, kas atrodo geriausia būtų tavo. Norėčiau rožę tau nuskinti, bet ji sustingo po ledu… Norėčiau laimę dovanoti, bet aš pati jos neturiu.

Aš palinkėsiu tau dienų, kurių tau mėnesiams užtektų. Aš palinkėsiu tau svajų, kurios pavirstų į tikrovę. Aš palinkėsiu tau mažai vargų ir džiaugsmo daug be galo.

Jeigu myli amžinybę - gerai sunaudok laiką. Vakarykštė diena - nebeatšaukiama. Rytdiena- neužtikrinta. Tik šiandiena yra tikra, yra Tavo. Tad būk laimingas kiekvieną dieną, nenustok kovoti ir ryžtis, ženk per gyvenimą kaip amžinybės spinduliai. Sveikatos, meilės, ir sėkmės Tau.
 

Apeik kiekvieną pasalą tirpdyk širdyje pašalą, saugok savyje pasaką tai Tavo laimės pasaga, būk toks jaunas, kaip jaunas kiekvienas pavasaris.

Gyvenimas mūsų ne rožėmis klotas, kokį mes svajonėse matom dažnai, bet daugiausiai erškėčių spygliais vainikuotas, o jame tik kartais pražysta žiedai.

Tu brendi per rasotą takelį, tavo kelias banguoja tarp jų, saulės ašaros tyliai nukrinta… Čia Tau laimės, daug laimės linkiu.

Kaip beržas svyruoja baltasis, kaip sesės dainuoja dainas linkiu tau laimingai praleisti. Linksmąsias jaunystės dienas.

Gyvenimas - tai laivas, kuriuo plauki ir tu. Stipriau laikyk už vairo, ir nepasuk blogu keliu.

Gyvenimo kelias audringas, supintas iš vargo kančių tik tas gali būti laimingas, kurs eina tiesiu keliu.

Juk tiesa, kad žmogus laimingas kai laimę neša kitiems… Tad būk laiminga… Nešk laimę kitiems, dovanok šypseną, džiaukis ja.

Būk graži ir jauna, kaip pirma žaluma, kaip pavasaris būk - tu visų laukiama. Jei reiks purvus nuplaut, tu pavirsk lietumi. Jei nebus kuo tikėt, tu tikėk savimi.
 

Eina metai ir pila į taurę meilę, džiaugsmą, laša svajonės lakios.
Eina metai, ir kartais netyčia dovanoja truputį skriaudos.
Eina metai, kažkam 100, O kažkas pirmą žodį ištars,
Eina metai – tvirtėkit su jais!
Eina metai – jaunėkit su jais!

 

Teaušta gražus gimtadienio rytas,
Tekloja takus balti rožių žiedai,
Ir kaip lašas rasos, kaip klevai nematyti
Tenušvinta gyvenimo platūs keliai.

 

Kokia brangi Tau ši dienelė,
Tik vieną kartą per metus.
Tad sveikinu ir linkiu laimės
Juk tai - gimtadienis brangus..

 

Laimingas būk, kai vasara pražįsta!
Laimingas būk, kai paukščiai grįžta!
Laimingas būk ir rudenį ir žiemą,
Laimingas būk kiekvieną dieną!!

 

Neužtenka sveikinimų? Apsilankykite ten kur gimtadienio sveikinimai liejasi per kraštus!

Visus aplanko jubiliejus,
Visus jis papuošia žiedais..
Iš taurių krištolinių liejas
Šampanas tviskančiais purslais..
O dienos liūdnos ir laimingos
Ištirpsta džiaugsmo šurmuly..
Te nieko šiandien Tau nestinga -
Aplinkui šypsos artimi..

Visuomet malonu linkėti gerų dalykų: stiprybės, nuotaikos giedros, tikrų draugų, kančios lašelio, kad pajustum kaip mylėt puiku, šviesių vilčių ir šventinių džiaugsmų.

Būk daina, kurią visi dainuoja. Būk tiesa, kurios visi laukia. Būk žole - jei tą žolę tavo vardu pavadins.

Būk lietumi, kai tvanku, būk tiesa, kada melo per daug , būk juoku, kada liūdna ir baisiai nuobodu būk didele, didele saule visiems.

Gyvenimas - tai nesibaigiantis laukimas, jau atlikti ir dar nepradėti darbai. Gyvenimas - tai amžinas siekimas suspėti padaryti tai, ko dar nepadarei. 50 - tojo gimtadienio proga sveikina (—)

Nenumaldoma laiko tėkmė skaičiuoja žmogaus metus, pasidabruoja plaukus, įrėžia veide raukšles, tačiau neužgesina širdies šilumos. Daug šios šilumos per gyvenimo metus Tu išdalinai savo šeimai, artimiesiems, darbo draugams, daug jos dar Tavo širdyje. Gyvenimo kelyje buvo visko: ir didelio džiaugsmo, ir nesėkmių, ir liūdesio valandėlių, tačiau viską pragyvenai ramiai, kantriai. Tavo gyvenimo žingsnius visada puošė rūpestingas kuklumas. Tokį mes prisimename ankščiau, tokį matome dabar sulaukus gražaus jubiliejaus. Sveikiname Tave. Linkime, kad šis jubiliejus būtų nepakartojama sėkmė, sveikata, gera nuotaika, gėlių žiedai, artimųjų ir draugų šypsenos.

Gyvenimas sudėtingas ir sunkus, gal ne kartą suduš tavo viltys, gal ne kartą ir širdį apvogs, Bet mokėk suklupus pakilti, juk gyvenimas toks!..

Bėga metai,
Ir nepastebi, ką atneša
Tavo gimtadienį..

 

Yra graži ir nuostabi diena, Kuri šiais metais tik viena. Gražus kaip rytmečio dangus tavo gimtadienis brangus.

 

Laimingas žmogus, kuris moka tikėti, kad metai gražiausi dar ateity. Tebuna jie - kilnūs, džiaugsmingi, saulėti. Tebuna jie meilės pilni!

 

Tavo metai-kaip puokštė lelijų, Tavo dienos-kaip laukas žiedų Tavo siela lai šalčio nebijo, o širdis te nebijo audrų. Tegul naktys nebūna bemiegės, dienos būna prasmingos darbais. Tegul šypsena lūpose žaidžia, Tegul laimė dabinas žiedais!!

 

Mylėk tai kas su tavimi, tai kas aplink tave, nes visa kas tave supa yra tavo.. Džiaukis kiekviena gyvenimo akimirka, net tom akimirkom kurios nedžiugina. Būk laiminga nesvarstydama ar gyvenimas yra toks, kuriame gali jaustis laiminga!! Su Gimimo Diena !!

Gyvenk … privalai būti stipri … gyvenimas vienas ir turbūt gražus … stovi eglės lyg naktys … O gražiausios akimirkos ten - už horizonto …tikėki gyvenimu, ateitimi, savimi ir miško žvaigžde.

 


Gimtadienio sveikinimai tėčiui, kiti Gimtadienio sveikinimai

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje