Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Mintys apie meilę

Galėdamas kentėti ir mylėti gali daug; ne, tai daugiausia, ką gali nuveikti šioje žemėje. Charles de Foucauld

Mūsų pašaukimas šiame šaltame pasaulyje uždegti Dievo meilės ugnį. Peter Lippert

Būti mylimam - tai daugiau negu būti turtingam, nes būti mylimam - tai būti laimingam. K. Tilje

Aistros suteikia proto kvailiausiems žmonėms ir paverčia kvailiais protinguosius. - Seneka

Būti nemylimam - tai nesėkmė. Nemylėti - štai nelaimė!

Žmones, kurie iš dideles meilės išsižada asmeninio gyvenimo, gal ir praturtina save, tačiau neabejotinai nuskurdina tuos, kuriuos pasirinko mylėti. - A. Kamiu

Meilė - tai deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti, ji - visas pasaulis, nors ją gali apkabinti abiem rankom. - M. Jokajus

Meilė – tai menas, nieko nėra pasaulyje svarbesnio, kaip išmokti šio meno. Erich Fromm

Vienintelis svarbus dalykas mums išėjus bus meilės pėdsakai, kuriuos paliksime. Albert Schweitzer

Nemylėti – beveik žmogžudystė. Boris Pasternak

Kas tikisi dėkingumo už meilę, ištiktųjų nemyli. Henrich Wolfgang Seidel

Mylėti reikia ne tai kas amžina, o tai kas du kartus nesikartoja. - V. Petkevičius

Meilė panaši į tymus: kuo vėliau ateina, tuo pavojingesnė. - D. Džeroldas

Vienatvė ieško kelionės draugo, neklausdama kas jis. Kas to nesupranta, tas niekada nebuvo vienišas, o tik vienas. - E.M. Remarkas

Didi aistra - tai savotiška siela, savaip nemirtinga ir nepriklausoma nuo kūno. - B. de Fontenelis

Kalbų nuotrupos, atsitiktiniai susitikimai turtingos vaizduotės žmogui virsta pačiais aiškiausiais įrodymais, jeigu jo širdyje yra bent kiek ugnies. - Šileris

Didelę meilę ir didelį sielvartą sunaikina jų pačių perteklius. - O. Vaildas

Meilė - vienintelė aistra, nepripažįstanti nei praeities, nei dabarties. - Balzakas

Meilė parodo žmogui, koks jis turėtų būti. - A. Čechovas

Gamtos karūna yra meilė. Ji kuria skirtumus tarp visų būtybių, tarsi norėdama viską į save sugerti; ji viską išskiria, kad vėl viską sujungtų. Keli lašeliai iš meiles taurės atlygina visą kupiną kančių ir rūpesčių gyvenimą. - J.V. Getė

Laikas atšaldo ir niekina mažą meilę, tačiau didina ir stiprina didelę, panašiai kaip vėjas kad gesina žvakę, bet įpučia gaisro liepsną. - G. Ruskin

Visa, ko nenuspalvino meilė, - nespalvota. - G. Hauptmanas

Meilėje mes apskritai per daug klausinėjame, o jei dar imame reikalauti išsamių atsakymų - ji greit išgaruoja.

Kas myli ir netiki stebuklais - žuvęs.

Meilė tramdo išdidžias širdis, pasipūtėlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybė - viską taurinti ir kilninti. - T. M. Rydas

Meilė suteikia kilnumo ir tiems, kuriems prigimtis jos nepadovanojo. - Šekspyras

Meilė - tai ne žiūrėjimas vienas į kitą, tai žiūrėjimas kartu ta pačia kryptimi.

Meilės pradžia ir pabaiga panašios: susitikus trūksta žodžių. - A. de Sent-Egziuperi

Mylinčiam nėra nieko sunkaus. Šv. Bernardas

Tą dieną, kai nebedegsite meile, daugelis mirs nuo šalčio. Francois Mauriac

Šventumo nepasieksi daug žinodamas ar daug mąstydamas; didžioji šventumo paslaptis – daug mylėti. Šv. Tomas Akvinietis

Meilė – vienintelis tikras mūsų buvimo krikščionimis įrodymas. Johannes Lepppich

Mylėti – tarsi sakyti: nuostabu, kad tu esi.

Argi tai meilė – mylėti neatiduodant? O mylėti kenčiant, argi kančia? Jacques D’Arnoux

Meilė kaip mėnulis: jei nepilnėja, dyla. Vicomte de Segur

Kai tau labai liūdna, padaryk ką nors iš meilės – kaip mat pasijusi geriau! Peter Rosegger

Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Naujasis Testamentas, apaštalas Jonas.

Gyveni tik tuomet, kai myli. Claude – Adrien Helvetius

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje