Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Gražūs žodžiai draugams

Gražūs žodžiai draugams

Prisimink ramunę, kuri visad tyli.
Prisimink mėnulį, naktį tarp žvaigždžių.
Prisimink mergaitę, kuri tave myli
Vakarais prislėgta ilgesio bangų.

Meilė tramdo išdidžias širdis, pasipūtėlius moko nuolaidumo, bet svarbiausia jos savybė - viską taurinti ir kilninti.

Kai baltos snaigės kris ant tavo veido.. šviesus mėnulis tau bučiuos akis.. tu prisimink - kažkur pasauly yra švelni ir mylinti širdis..

Blogai, kai mylimas nemyli,
Blogai, kai myli per karštai
Nors blogiausiai kada tyli
Tada ar myli nežinai.

Balti žiedai nuvys rugsėjy,
Balti žiedai ir vėl pražys
Naudokis tų dienų jaunyste,
Jaunystė nueis ir nebegrįš.

Kai tu miegosi, aš galvosiu apie tave, kai tu eisi aš svajosiu eit šalia, kai tu verksi aš būsiu ašara tava, kai tu džiaugsies, aš būsiu džiaugsmo dalele!!!

Atmink, kad laužas dega tik tada kai juo rūpinamasi, kai į laužą dedamos malkos, pučiamas oras.. Uždegtas laužas gali neužgesti visą amžinybę, jei prie jo budėsi ir visada jį pakurstysi.. todėl.. norėdama išsaugoti meilę, kaip ir tą laužą, privalai kiekvieną sekundę, akimirką, ja rūpintis, kad visada degtų tavo mylimo žmogaus ir tavo širdyse!!

Svarbiausia šiam pasaulyje - tai Meilė, - Jos stokoja daugelio širdis. Juk Meilė - ne vien jausmas, bet Palaima, Džiaugsmas, neapsakoma Viltis.

Geri draugai didžiausias turtas
Nes jų draugystė visuomet gera
žmogus gyvenime viską pamiršta,
O draugas draugo niekada.

Gal viena kartą vakarui atėjus
Tu toli nuklysi parko takeliu.
Tu palenkus galvą prie balto beržo
Tyliai ištarsi, kad mylėt sunku.

Draugystė - galinga pasaulio duktė
Pas mus ji netyčia užklysta.
Draugystė - tai laimės gėlė
Nuo menko vėjelio nuvysta. (Gražūs žodžiai.)

Bučinys - tai dangiškas nektaras !
Lyg ugnis, naikinaiti, baisi,
Lyg dvi stygos užgautos gitaros,
Susijungę džiaugsmo skambesy.

Gražūs žodžiai draugams:
Aš žinau, tu žodžio nepratarsi,
Nepaduosi rankos išdidus ...
Vien tik akys pasakys be garso
Pyksti, džiaugiesi, ar sunku.
Tu neprimeni man to, kas jau praėjo
Ir neliesk užgijusių žaizdų,
Ir aš ir tu ilgai dėl to kentėjom,
Jei šiandien liūdna tau, tai man sunku.

Liūdesio vandenynas neretai skalauja rojaus krantus. Todėl irkis, plauk, nesustok - ir išsikapstysi.

Visi mes kartais jaučiamės vieniši, bet atmink, kad pasaulyje yra šeši milijonai žmonių, tad vienatvė tėra tik iliuzija.

Suklupo vakaras už lango,
Pravirko ilgesio širdis.
Norėčiau kam nors pasiguosti,
Bet kam, aplink vien naktis.

Sako, kad gyvenime yra trys sunkūs dalykai:
Laukti ir nesulaukti,
Mylėti ir būti nemylimam,
Ieškoti ir nesurasti.
Bet visų sunkiausia - sulaukti ir netekti.

Kur tu esi, mano meile? Aš be tavęs jau nykstu. Kartais atstoji man saulę, bet kai tik lyja – pykstu. Kur tu esi, mano laime? Aš be tavęs lyg lietus – piktas, negeras savaime. Grįžki, ir būkim kartu..

Noriu kas kartą girdėti tą balsą, Tą švelnų juoką taip veriantį klausą, Noriu matyti tavąsias akis, Likti, budėti prie jų per naktis..

Žmogus bejėgis
Ir gamta, ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti
Niekas negali...
Dar taip reikėjo
Tavo rankų ir širdies.

Danguje daug žvaigždučių sužibo,
Blankus mėnulis slapstos lyg vagis,
O aš grožybių horizonte
Pas tave nuklystu mintimis...

Kas taip trupina metų lapus?
Koks papirusas laiko trapus...
Bet jei šventės visai ištrupės,
Kaip labai mudviem širdis sopės...
Ir kaip mums susitikti rūpės...

Gražūs žodžiai draugui: Tikra draugystė yra ta, kurios neišardo nei viltis, nei baimė, nei savanaudiškumas, tokia draugystė, su kuria žmonės miršta ir dėl kurios miršta.

Jei dar įmanoma tave paguosti,
Žinok, kad širdys mūsų gedi su tavim.
Tik žmogui skausmą pažaboti,
Surast ramybę, susitaikyt su lemtim.

Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

Draugas - tai kažkas, kas pažysta dainą tavo širdyje ir gali tau ją paniūniuoti, jei tu staiga pamiršti žodžius.

Noriu tave matyti, noriu tave išklausyti,
nes tik tavo balsas švelnus, kutena mano jausmus..

Nuneš upelis sielvartą, ateis ilgai laukta diena,
tada širdis nustos skaudėjus pajutusi tave šalia..

Gyvenimas - tarsi žvakė:
Sužibo, nukrito, užgeso...

Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.

Kai pavasario vėjai nutyla,
Sustoja prie tavo langų.
Ir tyliai be žodžių paklausia,
Kodėl taip ilgėtis sunku?

Kai saulė ir jūra nugrimsta,
tamsa apkabina gatves,
kažko man širdis neberimsta,
galbut, kad ilgiuosi tavęs.

Gražūs žodžiai draugams. Taip pat verta aplankyti: gražūs žodžiai, gimtadienio sveikinimai, Kalėdiniai sveikinimai,

 • Naujametiniai sveikinimai.

 • Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

  Mintys apie Paskolas
  Tikslus laikas Lietuvoje