Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Merfio dėsniai

 1. Šiandien blogai? Nesijaudink! Ryt bus dar blogiau...

 2. Jei nes ėkmė galima, ji neišvengiama.

 3. Jei failą internetu atsisiųsti reikia valandos, tai interneto ryšys nutruks prabėgus 59 minutėms.

 4. Žmogus kuris 4 kartus pakartoja, kad neatsistatydins būtinai taip ir pasielgs.

 5. Kol matematikos dėsniai nesiremia realybe, jie nėra neabejotini; kai jie yra neginčytini, jie nesiremia realybe.

 6. Kas neuždrausta, tas pasireikš.

 7. Du dalykai yra begaliniai: Visata ir žmogaus kvailumas; nors dėl visatos nesu tikras.

 8. Kuo trumpesnė eile, tuo l ėčiau ji juda.

 9. Įrodymų nebuvimas nėra nebuvimo įrodymas.

 10. Niekada nieko neišmesk jei nežinai iš kur tai atsirado.

 11. Bet kuris darbas truks ilgiau nei įsivaizduojate.

 12. Gardžiausiai atrodantis persikas medyje kabo aukščiau už kitus.

 13. Niekada nebūna taip paprasta, kaip atrodo.

 14. Melagis privalo turėti gerą atmintį.

 15. Neprižiūrimi daiktai iš prastu yra linkę tapti dar prastesniais.

 16. Daiktas sugenda tada, kai būna labiausiai reikalingas.

 17. Negalima priversti tešlos iškilti du kartus.

 18. Negalima priversti lietaus nuplauti jūsų automobilį.

 19. Negali pelnyti lito, jo iš ko nors neatimdamas.

 20. Draugiško apšaudymo nebūna.

 21. Pavojingiausias mūšio lauke - karininkas su žemėlapiu.

 22. Pavojingais laikais išmintingi žmonės tyli.

 23. Ne kiekvi enas klausimas nusipelno atsakymo.

 24. Pasaulis į jūsų duris beldžiasi tik vienu atveju. kai jūs tualete.

 25. Minutės ilgumas pri klauso nuo to, kurioje tualeto durų pusėje esate.

 26. Kai vanduo pasiekia viršutinį denį, sek paskui žiurkes.

 27. Kai pasieksi virvės gal ą, užver žk kilpą ir pasikark.

 28. Kuo daugiau tikitės iš varžybų, tuo jos bus blankesnės.

 29. Įdomiausias momentas būna tada, kai jūs išeinate pirkti alaus.

 30. Nežaisk ten, kur neprašomas dalinai patarimus.

 31. Jei su jūsų atradimu visi sutinka, vadinasi, jūs apsirikote.

 32. Viską, ką verta daryti, verta daryti be saiko.

 33. Gudrus pasakymas nieko neįrodo.

 34. Šildymo sistemos pataisymas pranašauja oro atšilimą.

 35. Geriau b ūti laimės kūdikiu, nei išminčiumi.

 36. Viskam, kas pritaikoma, galų gale reiks pritaikymo.

 37. Įvairenybių kategorijai galima prisk irti viską.

 38. Jeigu daiktą ilgai čiupinėsi, jis suluš.

 39. Jie negali sutikti su jumis, jei jūs nesutinkate su jais.

 40. Nevark, jei nelenda - paimk kūjį.

 41. Jei vaikui į rankas patenka plaktukas, viskas aplink pavirsta vinimis.

 42. Kai kūnas paniro į vandenį, suskambo telefonas.

 43. Niekada nelaimėsi visų partijų, jei nepavyks laimėti pirmosios.

 44. Kiekvieną minutę gimsta lengvatikis.

 45. Vaizduotė svarbesnė už protą.

 46. Žaidimas nepralaimėtas kol jis nesibaigė.

 47. Nelaimė buna dvejopa: sava bėda ir kito sėkmė.

 48. Bet kas gali laikyti vairą, kai jūra rami.

 49. Geras šūkis nugali gerą sprendimą.

 50. Viskas, kas kyla, turi nusileisti.

 51. Viskas, kas turi atsitikti, atsitinka.

 52. Paskutinieji neatrodo šauniai.

 53. Pirmoji karo auka - tiesa.

 54. Anoje tvoros pusėje žolė žalesnė.

 55. Laikraščiams reikia kuo nors užpildyti vietą tarp reklamų.

 56. Jei kamuolio nemesi, tai jo nepagaus.

 57. Jeigu tu duobėje, giliau nekask.

 58. Kitos eilės juda greičiau.

 59. Nesvarbu kur jūs einate, tai bus prieš vėją ir į kalną.

 60. Nėra taip blogai, kad negalėtu dar labiau pablogėti.

 61. Visada surasi tai, ko neieškai.

 62. Tikimybė, kad katė suės paduotą mitalą, nepriklauso nuo jo kainos.

 63. Kuo labiau nekenčiate pasitarimo, tuo didesnė tikimybė, kad teks jame dalyvauti.

 64. Jeigu pagal schemą reikia n detalių, tai sandėlyje bus n-1.

 65. Įrankių komplekte kaip tik visados trūksta to veržliarakčio ar grąžto, kurio reikia.

 66. Dvi įdomios laidos visados būna tuo pačiu metu.

 67. Jei dirbant kompiuteriu kažkas atsitinka, elkitės taip, lyg jus pats to norėjote.

 68. Kai pradėsite manyti, kad visiškai perpratote savo kompiuteri, jis tikriausiai jau bus pasenęs.

 69. Jeigu tikrai sunku - modernizuokite kompiuteri, įsigykite naujas programų versijas, ir bus dar sunkiau.

 70. Klysti žmogiška. Dėl savo klaidų kaltinti kompiuterį - ne tik žmogiška, tai tiesiog savaime suprantama.

 71. Paskutinis juokiasi tas, kas spėjo pasidaryti atsargin ękopij ą.

 72. Jei pirmas blynas prisvyla, kaltinkite kompiuterį.

 73. Bet kuri sudėtinga ir stringanti programa - tai tik patobulintas ankstesnes, paprastos ir patikimai veikusios programos variantas.

 74. Pagrindinis kompiuteri ų problemų šaltinis - kompiuteriniai žaidimai.

 75. Programa visuomet darys tai, ką jai liepsite, bet nebūtinai tai, ko norite.

 76. Iškart nuspaudus du rašomosios mašinėlės klavišus, atsispausdins ta raidė, kurią užkliudėte netyčia.

 77. Nė vienas universalaus virtuvės kombaino įtaisas normaliai neveikia..

 78. Tikimybė, kad katė suės paduotą ėdalą, nepriklauso nuo jo kainos.

 79. Pesimistas - žmogus, sakąs tiesą iš anksto.

 80. Optimistas - tai toks žmogus, kuriam juodoji rinka - šviesios ateities pradžia.

 81. Maži mūsų gyvenimo nemalonumai nėra jau tokie atsitiktiniai, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio: gamta dažnai veikia prieš mus.

 82. Reikiamos informacijos ie škokite tame instrukcijos skyriuje, kur ma žiausiai tikit ės ja rasti.

 83. Kiekviena funkcija turi savo "firmini" sutrikim ą.

 84. Sumaištis kuria darbo vietas.

 85. Visos tikros problemos yra neišsprendžiamos.

 86. Klaida dažnai būna nuoširdesnė už tiesą.

 87. Geriau siaubinga pabaiga, nei siaubas be pabaigos.

 88. Kad ir kaip puikiai suplanavai, vis tiek būsi kažko neapgalvojęs.

 89. Visi negyvi daiktai juda taip, kad pasipainiotų tau po kojomis.

 90. Visi pliusai turi savo minusų.

 91. Kolektyvinio darbo esmė: visada gali suversti kaltę kitam.,

 92. Mažiausiai suprantantis žmogus turi tvirčiausią nuomonę.

 93. Oro duobės prasideda tada, kai stiuardesė išnešioja maistą.

 94. Reikalai susiklosto taip, kad veikiantieji ir žinantieji būna skirtingi asmenys .

 95. Rengdamasis į kelionę, pasiimk pusę reikiamų drabužių ir dvigubai daugiau pinigų.

 96. Virvės nepastumsi, ją galimą tik patraukti, tačiau reikia neužmiršti, kad ji geba ir nutrūkti.

 97. Kad ir kiek laiko beatodairiškai pažeidinėtum saugumo taisykles, retai kam pavyksta kristi į bedugnę antrą kartą.

 98. Viskas yra valgoma, jei pakankamai smulkiai supjaustyta.

 99. Dviem žingsniais urvo neįveiksi, tačiau užtenka ir vieno, kad pasiektum dugną.

 100. "...ir aštuntąją dieną Dievas tarė: "Gerai jau, Merfi, tavo viršus."

 101. Kai kas nors ką nors numeta, tai visi, užuot pakėlę, paspiria.

 102. Niekad nespręsk pats, jeigu gali nuspręsti kitas.

 103. Tikimybė, jog kas nors ką nors padarys, yra atvirkščiai proporcinga turinčių tai daryti žmonių skaičiui.

 104. Kad ir kur beeitum, vis tiek esi čia.

 105. Kurie turi, tie ir dar gauna.

 106. Visos tikros problemos yra neišsprendžiamos.

 107. Nėra tokio mažmožio, dėl kurio nebūtų galima išvesti iš pusiausvyros.

 108. Stulbinamai daug laiko prireikia pabaigti nedirbamą darbą.

 109. Visatoje yra tik du universalūs dalykai: deguonis ir kvailumas.

 110. Akivaizdu, kad tas, kas juokiasi paskutinis, nesuprato pokšto.

 111. Jeigu per kelis mėnesius įvyks trys vertingi renginiai, visi jie įvyks tą patį vakarą.

 112. Niekad nesiginčyk su kvailiu - žmonės gali nesuprasti, kuris iš jūsų yra kvailys.

 113. Neįmanoma nukristi nuo grindų.

 114. Žmonės specializuojasi toje srityje, kurią mažiausiai išmano.

 115. Bet kurie leidžiantys laimėti ginčą faktai yra geri faktai.

 116. Susirinkimas - tai toks įvykis, kuriame taupomos minutės ir prarandamos valandos.

 117. Uždarbį visada padidina tiek, kad, padidinus mokesčius, gaunamas atlyginimas nepasikeistų.

 118. Žmonės visada siūlosi padėti tada, kai jau nebereikia.

 119. Jei vienas sakinys taisomas visą valandą, kas nors pasiūlys išmesti visą paragrafą.

 120. Kiekviena didelė problema slepią mažą, kuri vos pasitaikius progai linkusi išlįsti.

 121. Kiekviena maža problema slepia didesnę, kuri taip pat bando išlįsti.

 122. Vos spėjus iš darbo išeiti vienam nevykėliui, bematant bus priimtas kitas.

 123. Idėjų vogimas iš vieno žmogaus vadinamas plagijavimu, vogti jas iš daugelio - tai jau mokslinis darbas.

 124. Įkūrus partiją susiskaldys judėjimas.

 125. Brangiausia detalė yra ta, kuri sulūžo.

 126. Tikimybė paklysti yra tiesiog proporcinga papasakojusių, kaip rasti kelią, žmonių skaičiui.

 127. Įvykio tikimybė yra atvirkščiai proporcinga norui, kad taip įvyktų.

 128. Kai lyja, tai kaip iš kibiro.

 129. Gerai jautiesi? Nesijaudink! Praeis...

 130. Požiūris į problemas yra svarbesnis, nei jos sprendimas.

 131. Niekas nevyksta taip, kaip suplanuota.

 132. Niekada iš anksto ne žinaiant kurios riekės pusės geriau tepti sviestą.

 133. Sakantis, jog kažko neįmanoma padaryti, neturėtų tru kdyti darančiajam.

 134. J us niekada iš anksto nežinote ant kurios riekės pusės tepti sviestą.

 135. Niekad nėra taip blogai, kad negalėtu būti dar blogiau.

 136. Niekuomet nėra laiko kažką gerai padaryti, bet visuomet atsiranda laiko tai perdaryti.

 137. Nėra tokio mažmožio, dėl kurio nebūtų galima išvesti iš pusiausvyros.

 138. Technologijoje vyrauja dviejų tipų žmonės: tie, kurie supranta, ko jie nesugeba padaryti, ir tie, kurie sugeba padaryti, bet to nesupranta.

 139. Daiktas nukris taip, kad pridarytų kuo daugiau žalos.

 140. Taisant automobilį atsuktuvas nukris po auromobilio viduriu.

 141. Bandymas pagauti krintantį dužų daiktą, užuot leidus jam nukristi, padarys daugiau žalos.

 142. Vienintelė hierarchijai svarbi informacija - kas ir ką žino.

 143. Tuščiu keliu važiuojantys vienas prieš kitą du automobiliaibūtinai susitiks ant siauro tilto.

 144. Priemonės pateisina priemones.

 145. Požiūris į problemas yra svarbesnis, nei jos sprendimas.

 146. Kad ir kur beeitum vistiek esi čia.

 147. Niekad nesiginčyk su kvailiu - žmonės gali nesuprasti, kuris iš jūsų yra kvailys.

 148. Geri laikai baigiasi greitai, blogi - tęsiasi amžinybę.

 149. Neįmanoma nukristi nuo grindų

 150. Kad meninikas būtų vertinamas, jis privalo būti miręs.

 151. Bet kurie leidžiantys laimėti ginčą faktai yra geri faktai.

 152. Žmonės specializuojasi ten, kur mažiausiai išmano.

 153. Įkūrus partija susiskaldys judėjimas.

 154. Visos tikros problemos yra neišsprendžiamos

 155. Apie vyriausybės korupciją visada kalbama būtuoju laiku.

 156. Niekas nevyksta taip, kaip suplanuota.

 157. Jei turi laiko, neturi pinigų. Jei turi pinigų, neturi laiko.

 158. Sėkmingai išsprendus problemą paaiškėja, jog ją išsprendė ir kitas.

 159. Kolektyvinio darbo esmė: savo kaltę visada gali suversti kitam.

 160. Sakantis, jog kažko neįmanoma padaryti, neturėtų tru gdyti darančiajam.

 161. Mažiausiai suprantantis asmuo turi tvirčiausę nuomonę.

 162. Bet kuri tikrai svarbi užduotis turėjo būti atlikta dar vakar.

 163. Yra dalykų kurių neįmanoma sužinoti, bet neįmanoma sužinoti kurių.

 164. Jei du ginčijasi, kaltas tas, kuris protingesnis.

 165. Patrauklumas atvirkščiai proporcingas pasiekiamumui.

 166. Rašybos klaidos nepastebimos tol, kol nepaspaudžiams mygtukas "siųsti".

 167. Kuo daugiau skaitai ir domiesi politika tuo labiau įsitikini, kad viena partija bjiauresnė už kitą. Padoriausia atrodo ta, kuri dar nebuvo valdžioje.

 168. Neprižiūrimi daiktai iš prastų yra linkę tapti dar prastesniais.

 169. Restorano valgio kokybė atvirkščiai proporcinga sienas puošiančiu nuotraukų skaičiui.

 170. Pirmą kartą truktelėjus už virvutės žaliuzės atsidarys ne į tą pusę.

 171. Kai reikia pasirinkti 1 iš 2 dauguma pasirenka blogesnį.

 172. Kas nekenčia šunų ir vaikų nebūtinai turi būti visai blogas žmogus.

 173. Kiekvienas įsakymas, kuris gali būti suprastas klaidingai, bus suprastas klaidingai.

 174. Visata nėra draugiškai nusiteikusi naudotojams.

 175. Įrodymų nebuvimas nėra nebuvimo įrodymas.

 176. Gyvenimas yra trumpas, bet 3 valandų trukmės filmas yra begalinis.

 177. Jeigu iš dviejų daiktų kurie gali sugesti vienas suges, tai bus daiktas kurio gedimas daro didžiausią žalą.

 178. Motina Gamta iš prigimties pokštininkė.

 179. Negali pelnyti dolerio, jo iš ko nors neatėmęs.

 180. Gamtos dėsnis labai mėgsta užslėptus gedimus.

 181. Bet koks veiksmas pagerinantis vieną aplinkos sritį, pablogins kitą.

 182. Jei viskas klojasi gerai, Jūs tikriausiai kažką pražiopsojote.

 183. Gerai žinoma ir pripažinta jog vienišam turtingam vyrui reikalinga žmona.

 184. Pirmas pasiųlykite skelbti pertrauką ir tapsite populiarus, juk šio žingsnio visi laukia.

 185. Paskutinis popieriaus lapas bus 15 centimetrų trumpesnis už paskutinę dovaną kuria reikia suvynioti.

 186. Negalima sakyti, kad nesimato civilizacijos pažangos, juk kiekviename kare mus žudo naujoviškai.

 187. Įdomiausias veiksmas vyksta tada, kai Jūs išeinate pirkti alaus.

 188. Negalima priversti tešlos iškitli 2 kartus.

 189. Vaikui kuri sdalina, atitenka paskutinis k ąsnelis.

 190. Restorano valgio kokybė atvirkščiai proporcinga vaizdo pro langą grožiui.

 191. Kad ir kas gęstų, visuomet atsiras sakantis: "aš taip ir maniau".

 192. Bet kuris darbas truks ilgiau negu įsivaizdavote.

 193. Komandinis darbas laiko gaišimas: Vienas aiškina kitiems, kodėl jie neteisūs.

 194. Betkuri nukritęs įrankis nukrinta po automobilio centru.

 195. Versle, kaip šachmatuose, nugali tas kuris padaro prieš paskutinę klaidą.

 196. Kuo trumpesnė eilė, tuo lėčiau ji juda.

 197. Jei prezidentas kažką padarė, vadinasi tai nenusižengia įstatymams.

 198. Didžiausia istorijos klaida: ji pati save kartoja.

 199. Jei tunelio gale matote šviesą, pasitraukite nuo bėgių.

 200. Daikto nuo kvailių apsaugoti neįmanoma, kvailiai per daug išradingi.

 201. Jei šiandien nesusipainiojai, vadinasi mastai neaiškiai.

 202. Niekada nieko neišmesk, jei nežinai iš kur tai atsirado.

 203. Žvelgite į kitus tuščiu žvilgsniu; tai jų neerzins.

 204. Niekada nebūna taip paprasta, kaip atrodo.

 205. Rūšys puolamos saugoti tik tada, kai būna beveik išnykusios.

 206. Daiktas sugenda tada, kai būna labiausiai reikalingas.

 207. Jums patikę puslapiai nebeegzistuoja.

 208. Žmogaus pasiekimai atvirkščiai proporcingi jo įbauginimo lygiui.

 209. Melagiai privalo turėti labai gerą atmintį.

 210. Kai galima pasirinkti vieną iš dviejų blogybių, dauguma pasirenka abi.

 211. Iš viso to kas sugęsti negali, ims kas nors ir suges.

 212. Jei daiktą čiupinėji pakankamai ilgai, jis suges.

 213. Mokytojai tikrina namų darbus tada kai esi pamiršęs juos padaryti.

 214. Atsakinėti žodžiu kviečia pavardėmis nuo A iki Ž, jei tavo pavardė iš A raidės.

 215. Atsakinėti žodžiu kviečia pavardėmis nuo Ž iki A, jei tavo pavardė iš Ž raidės

 216. Naują medžiagą dėsto tą pamoką, iš kurios tu pabėgai dėl žadėto kontrolinio

 217. Kaip tik tą knygą iš sąrašo, kurios mokytojas leidžia neskaityti, tu jau būni perskaitęs.

 218. Sukūrus tokią programą, kad ir kvailys galėtų ja naudotis - tik kvailys ja ir naudosis

 219. Istorija - tai toks mokslas, kuriame niekas neatsitinka du kartus.

 220. Jei nežinai, ką darai, daryk itin kruopščiai.

 221. Problemos sprendimas keičia pačios problemos esmę.

 222. Bandymas pagauti krintantį dužų daiktą, užuot leidus jam nukristi, padarys daugiau žalos.

 223. Visad nukris trapiausia daikto dalis.

 224. Lengviau įlįsti, nei išlįsti.

 225. Kad ir kas nepasisektų, visada yra iš anksto žinančių, kad nepasiseks.

 226. Jei vyksta daug blogybių, jos išsidėsto pačia blogiausia seka.

 227. Pirmiausia pasižiūrėk ten, kur mažiausiai tikiesi rasti

 228. Brangiausia detalė yra ta, kuri sulūžo

 229. Tikimybė paklysti yra tiesiog proporcinga papasakojusių, kaip rasti kelią, žmonių skaičiui.

 230. Vienintelis netobulas dalykas gamtoje - tai žmogus.

 231. Viskas yra valgoma, jei pakankamai smulkiai supjaustyta.

 232. Kai nori sustoti prie šviesoforo pasidažyti lūpas, visur dega žalia šviesa.

 233. Tuščiu keliu važiuojantys vienas prieš kitą lengvasis automobilis ir sunkvežimis būtinai susitiks ant siauro tilto.

 234. Santuokos trukmė yra atvirkščiai proporcinga vestuvių išlaidoms.

 235. Kad menininkas būtų laikomas didis, jis turi būti miręs.

 236. Vos pasidėjus krepšį ant žemės, liftas atvažiuoja.

 237. Gretima eilė juda greičiau.

 238. Jeigu kas nors yra konfidencialu, būtinai bus pamiršta kopijavimo aparate.

 239. Įvykio tikimybė yra atvirkščiai proporcinga norui, kad taip įvyktų.

 240. Jei puikiai jautiesi, nesijaudink - praeis.

 241. Apie vyriausybės korupciją visuomet kalbama būtuoju laiku.

 242. Kas garsiausiai rėkia, tam ir žodį suteikia.

 243. Niekad nesiginčyk su kvailiu - žmonės gali nesuprasti, kuris iš jūsų yra kvailys.

 244. Jei yra du ištariamos žmogaus pavardės rašymo būdai, būtinai pasirinksi klaidingą.

 245. Neįmanoma kažką įrodyti žmogui, kuris žino, ką kalba.

 246. Bet kurie leidžiantys laimėti ginčą faktai yra geri faktai.

 247. Komitetas - vienintelė gyvybės forma, turinti dvylika skrandžių, bet neturinti smegenų.

 248. Susirinkimo trukmė auga tiesiog proporcingai dalyvių skaičiui, pakeltam kvadratu.

 249. Įsakymas, kuris gali būti ne taip suprastas, bus ne taip suprastas.

 250. Įsisąmonink, kad tau kažko reikia, ir ta reikmė pradings.

 251. Kažkas vis tiek klaidingai suvoks, ką išdėstysite taip aiškiai, jog būtų neįmanoma suvokti neteisingai.

 252. Žmonės nepasimoko iš istorijos pamokų - ir tai svarbiausia istorijos pamoka.

 253. Šiandien tu povas, rytoj tavim dulkes šluostys.

 254. Kai reikia atrakinti duris vienintele laisva ranka, paaiškėja, kad raktas guli kišenėje, kitoje pusėje.

 255. Pavojingais laikais išmintingi žmonės tyli.

 256. Tam tikromis numatytomis aplinkybėmis bandomasis gyvūnas elgiasi taip, kaip jam šaus į galvą.

 257. Kuo toliau keliaujate, kad pamatytumėte užtemimą, tuo didesnė tikimybė, kad viską uždengs debesys.

 258. Iš pradžių maistas, paskui moralė.

 259. Realybė - tai viso labo iliuzija, deja, labai įkyri.

 260. Laikas sužeidžia visus niekšus.

 261. Bibliotekoje bus visi seni žurnalo numeriai, išskyrus tą kurio reikia jūsų tyrimui.

 262. Darbininkų našumo tyrimas, jau padidina jų našumą.

 263. Bet koks produktas, kuris turi būti minkštas, pasenęs sukietės. Bet koks produktas, kuris turi būti kietas, pasenęs suminkštės.

 264. Aštrus liežuvis - vienintelis įrankis, kuris dažnai naudojant tik aštrėja.

 265. Niekuomet nepasitikėk žmogum, kuris žodį "vakarėlis" vartoja kaip veiksmažodį.

 266. Visas mokslas tėra padailintas kasdieninis mąstymas.

 267. Pergalė - ne viskas, bet vienintelis vertingas dalykas.

 268. Ne kiekvienas klausimas nusipelno atsakymo.

 269. Jums reikalingus miestus stato labai toli vienas nuo kito.

 270. Nelikus alternatyvos labai praskaidrėja galva.

 271. Geriausias atlikėjas pasirodys scenoje kaip tik prieš jus.

 272. Jei reikalai blogi, bet žmogus nusišypso, vadinasi jis žino, ką dėl to apkaltinti.

 273. Teisingumo prašymas iš esmės yra skundas dėl neteisybės.

 274. Saugokis paviršutinio įžvalgumo.

 275. Kuo daugiau balsų per rinkimus atiduodama vyriausybei tuo ji tironiškesnė.

 276. Slegiami daiktai prastėja.

 277. Geras gynėjas visada sustabdys gerą puolėją ir atvirkščiai.

 278. Diplomatas yra asmuo, kuris sugeba taip pasiųsti velniop, kad jūs su malonumu lauksite šios kelionės.

 279. Tepalas atitenka ratui kuris girgžda garsiausiai.

 280. Vaizduotė svarbesnė už protą.

 281. Sveikas protas - tai išankstinių nusistatymų kuriuos įgijome iki aštuoniolikos, visuma.

 282. Skylė stoge niekada nebūna toje vietoje, kur laša.

 283. Kuo daugiau idėjų turite, tuo sunkiau atpažinti, kurios iš jų yra geros.

 284. Dizaino trūkumai pasireiškia tuo pat metu.

 285. Lipdamas aukštyn, buk geras žmonėms, nes jų prisireiks kai nusirisi žemyn.

 286. Mokslui nusipelnė tas, kas įtikino pasaulį, o ne tas, kuriam šovė idėja.

 287. Būtinybė - išradingumo motina.

 288. Tavosios sėkmės maža, dar reikia, kad kiti sužlugtų.

 289. Niekados nežudyk žmogaus kuris ketina pabaigti gyvenimą savižudybe.

 290. Pakankamai talentingam kvailiu nėra nieko paprasto ir savaime suprantamo.

 291. Istoriniai prasimanymai yra gajesni už istorinius faktus.

 292. Nuoseklumas - paskutinis fantazijos trūkumo prieglobstis.

 293. Gudrus pasakymas nieko neįrodo.

 294. Tris kartus iš eilės teisingai atspėkite ir tapsite ekspertu.

 295. Geriau nieko nežinoti, negu žinoti kas yra ne taip.

 296. Penki yra pakankamas priartėjimas prie begalybės.

 297. Niekada nesakyk "ohoho" valgydamas.

 298. Delsti geriau negu klysti.

 299. Nugalėti gali kiekvienas, jei nebus antrojo bandymo.

 300. Nebrandus poetas mėgdžioja, brandus vagia.

 301. Menas likti išmintingam susijęs su mokėjimu kai ko nepastebėti.

 302. Pinigai - dar ne viskas, jei jų turite pakankamai.

 303. Tamsa sutirštėja prieš aušrą.

 304. Žmogus yra tai, ką jis valgo.

 305. Kuo blogesnis telefono ryšys, tuo labiau vaikai triukšmauja.

 306. Vienas faktas gali sugadinti visą argumentą.

 307. Kai pasiekiate nuokalnę, greitis ima didėti.

 308. Lapė išmano daug, ežys gerai išmano tik vieną dalyką.

 309. Kaltės laipsnis yra tiesiogiai proporcingas neigimo intensyvumui.

 310. Jei jums pavyko iš pirmo karto, pasistenkite neatrodyti per daug apstulbęs.

 311. Kad pasimokytum iš savo klaidų, pirmiausia reikia suvokti, kad jas darai.

 312. Žmogus keliaujantis vienas, gali išvykti iškart, bet keliaujant dviese reikia palaukti, kol antrasis pasirengs, o tai gali užtrukti gana ilgai.

 313. Gera vieta pradėti yra ten, kur esate.

 314. Jūs visuomet veikiate kažką netinkamo, kai vadovui reikia praeiti pro jūsų stalą.

 315. Aplinkybės valdo žmones, žmonės aplinkybių nevaldo.

 316. Atitinkamomis aplinkybėmis žmonės gali viską.

 317. Sunku sugrūsti atgal į tūtelę, iš jos išspausta dantų pastą.

 318. Kuo mažiau pasakote, tuo mažiau reikia atsiminti.

 319. Tas, kas sugebėjo kažką nutverti ir pasišalino, būtinai sugrįš, kad nutvertų dar ką nors.

 320. Jei dvi Merfio dėsnio išvados prieštarauja viena kitai, tai viršesnė ta, pagal kurią galima didesnė žala.

 321. Nežaisk ten kur neprašomas dalinai patarimus.

 322. Kol žmonėms priimtinas visoks šlamštas, tai pelninga.

 323. Mama sakė, jog bus dienų kaip ši, tačiau niekada neminėjo, kad tiek daug.

 324. Kai žmogus užsiriša kaklaraištį, kai kas atsitinka - į smegenis nepatenka deguonis.

 325. Kad rastum gerą idėją, reikia daug idėjų.

 326. Jei jūsų sterblėje susirangys šuo - tai todėl, kad jis jus myli; jei įsirangys katė - tai todėl, kad sterblėje šilčiau.

 327. Viskas atrodo juokinga, kol vyksta kitiems.

 328. Kiekviena minute gimsta lengvatikis.

 329. Būtinybė nepripažįsta jokių įstatymų.

 330. Visų negyvų daiktų tikslas - priešintis žmogui ir galų gale jį nugalėti.

 331. Vis testai kažką išmatuoja.

 332. Jei nežinote atsakymo, kas nors užduos klausimą.

 333. Trumpiausias atstumas tarp dviejų taškų yra spirališkas kritimas žemyn.

 334. Norint viena išvalyti, reikia kita išmurzinti, bet galima išmurzinti viską neišvalius nieko.

 335. Nepuolęs į balą, nežinosi jos gylio.

 336. Kas sugeba – daro, kas nesugeba – moko.

 337. Dantį ima gelti, paprastai, vėlų penktadienio vakarą.

 338. Jeigu už skaičiavimo klaidą atsako daugiau kaip vienas žmogus – kaltų nerasi.

 339. Visa, kas gerai prasideda, prastai baigiasi. Visa, kas prasideda blogai, baigiasi dar prasčiau.

 340. Klaida, galinti įsivelti į skaičiavimą, tikrai įsivels.

 341. Jeigu eksperimentas pasisekė, kažkas čia ne taip.

 342. Nesvarbu, kad kažkas daroma neteisingai: galbūt gerai atrodo…

 343. Jei reikalai klostoso gerai, artimiausiu metu turi kažkas atsitikti.

 344. Jeigu keturios galimų nemalonumų priežastys pašalintos, tai visada atsiras penktoji.

 345. Iš visų nemalonumų atsitinka būtent tas, kuris labiausiai kenkia.

 346. Viskas ne taip paprasta, kaip atrodo.

 347. Jeigu tau kasdien sakoma, kad tu pasikeitei į gerą pusę, pradedi galvoti, o koks tu buvai iš pat pradžių.

 348. Bandymas pagauti krintantį dužų daiktą, užuot leidus jam nukristi, padarys daugiau žalos.

 349. Stulbinamai daug laiko prireikia pabaigti nedirbamą darbą.

 350. Žmonės ir tautos racionaliai elgsis tik tada, kai nebus kitos išeities.

 351. Galima padaryti patikimai, bet neįmanoma padaryti visiškai patikimai.

 352. Ką pametei persikraustydamas pirmąsyk, atrasi kraustydamasis kitąsyk .

 353. Jaunas gali būti tik kartą, o nesubrendęs - visą gyvenimą.

 354. Visi geri žmonės yra vedę.

 355. Jeigu kas nors yra konfidencialu, būtinai bus pamiršta kopijavimo aparate.

 356. Šypsokis: rytoj bus dar blogiau.

 357. Visi meluoja. Bet nesvarbu - niekas neklauso.

 358. Kad ir kaip dažnai melas bus atskleidžiamas, vis tiek atsiras juo tikinčių žmonių.

 359. Mėgstantys dešrą ir gerbiantys įstatymą niekad neturėtų matyti, kaip daroma viena ir antra.

 360. Jei nori sugyventi, taikykis.

 361. Visi meluoja. Bet nesvarbu - niekas neklauso.

 362. Ir drąsuolių, ir bailių pateikti planai yra vienodai geri.

 363. Kai žmogui pasidaro labai sunku, jį visi palieka.

 364. Neparodyk savo viršininkams, kad esi už juos pranašesnis.

 365. Mes niekad nežinome, kas teisus, bet visada žinome, kas kaltas.

 366. Niekada nedaryk to, ką darydamas bijai būti užkluptas .

 367. Jei projektas stringa, atkreipk dėmesį į tą jo dalį, kuri iš pradžių atrodė nereikšminga .

 368. Viskas, kas akivaizdu, tampa slapta.

 369. Niekada neskelbk apie savo neišlaužiamumą ar nepažeidžiamumą, nes visuomet atsiras kas nors, kuris įrodys atvirkščiai.

 370. Jeigu Jūs galvojate, kad Jūsų tinklas nepažeidžiamas - Jūs klystate .

 371. Bet kokia programinė įranga - skylėta.

 372. Surasti visas skyles - neįmanoma.

 373. Vadovybė susirūpina kompanijos saugumu tik tuomet kai ji jau būna išlaužta.

 374. Profesionalių hacker'ių veiksmus galima nuspėti, tačiau internete pilna pradžiamokslių.

 375. Kviestinis svečias visada atrodo geresnis už savą.

 376. Jeigu nesate tikras ar veikia Jūsų apsaugos sistema - vadinasi ji neveikia.

 377. Kuo daugiau apsaugos sistema turi fukcijų, tuo didesnė tikimybė, kad viena jų neveiks.

 378. Niekad nespręsk pats, jeigu gali nuspręsti kitas.

 379. Lengviau gauti kalčių atleidimą ,nei leidimą.

 380. Kiekvienas veiksmas susilaukia jam tolygios priešiškos kritikos.

 381. Nė vienas vadovas nelaikys visad teisaus darbuotojo .

 382. Jei jis dar stovi, tai nereiškia, kad nemiręs.

 383. Venk patekti tarp dviejų biurokratijų.

 384. Prielaidos klaida lemia ir išvados klaidą.

 385. Skubėjimas yra atvirkščiai proporcingas svarbai.

 386. Kol ministras iš tiesų perpranta sistemą, jam jau ateina laikas atsistatydinti.

 387. Jeigu jau jūs atidarėte dėžutę su sliekais, tai vienintelis būdas ją vėl uždaryti - pasinaudoti dar didesne dėžute.

 388. Prarastą daiktą visada atrandi paskutinėje kišenėje.

 389. Ieškant uždavinio sprendimo, visada naudinga žinoti atsakymą.

 390. Visi didieji atradimai daromi per klaidą.

 391. Jūs per daug rimtai apie save galvojate.

 392. Visata ne tik keistesnė, nei mes įsivaizduojam, ji keistesnė nei mes galim įsivaizduoti.

 393. Visi dėsniai - realybės imitacija.

 394. Kas gali - daro. Kas negali - moko. Kas negali mokyti - vadovauja.

 395. Kada jūsų lėktuvas vėluoja, kitas lėktuvas į kūrį jūs ketinote persėsti išskris laiku.

 396. Bet koks sprendimas gimdo naujas problemas.

 397. Įvykiai, palikti tekėti savo vaga turi tendenciją vystytis nuo blogo prie blogiausio .

 398. Jeigu viskas atrodo gerai, artimiausioje ateityje turi kažkas nutikti.

 399. Jei viskas yra "blogiau nebūna", tai artimiausioje ateityje, viskas bus dar blogiau.

 400. Jei jums atrodo, kad situacija taisosi, jūs kažko nepastebėjote.

 401. Susijusi tema: Kiti merfio dėsniai. Merfolofija

  Kaip pasiklosi – taip ir išsimiegosi. Kitaip sakant, tinkamai susitvarkyk savo asmeninius finansus, ir mažiau netiketų bėdų užklups: www.finansistas.net/asmeniniai-finansai.html

Apie ką mes čia?

 • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
 • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
 • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje