Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Įvairios trumpos mintys ir posakiai

Niekas taip nesuartina kaimynų, kaip neveikiantis liftas.

Be nuostolio kitam neįmanoma praturtėti.

Kas greit atsiranda, greit dingsta.

Kas bijo būti neapkenčiamas, negali vadovauti.

Meilės žaizdas užgydo tik tas, kas sužeidžia.

Meilė kaip ašara, akyje prasidėjus į širdį krinta.

Jaunam mylėti dera, senam ne.

Mylėti ir protauti kartu gali tik Dievas.

Išmintis įgaunama mąstant.

Geriau protingas priešas, negu kvailas draugas.

Palyginimas - dar ne įrodymas.

Yra įstatymas saugojantis spaudos laisvę, tačiau nėra įstatymo, kuris gintų piliečius nuo "laisvosios spaudos".

Gyvenimas - tai ligoninė, kur kiekvienas pacientas nori pakeisti savo lovą.

Jei kalbi - tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą. ( Indėnų patarlė )

Jei pasako vieną kartą - patikėk, Jei pakartoja tą patį - suabejok, Jei pradeda karštai įtikinėti - nustok tikėjęs.

Išmintingas raitelis, plaukdamas per upę arklio nekeičia. ( Abraomas Linkolnas )

Nesvarbu kur jūs einate, tai bus prieš vėją ir į kalną.

Jei jūsų lėktuvas vėluoja, ta lėktuvas į kurį jūs norėjote persėsti to nepadarys.

Nuo grindų nenukrisi.

Bendras proto kiekis žemėje nekintamas dydis, o žmonių vis daugėja.

Draugai ateina ir išeina, o priešai kaupiasi.

Sunku ką nors pasakyti apie balos gylį, kol į ją pats nepatenki.

Niekada nesiginčyk su kvailiu. Kiti gali nepastebėti tarp jūsų skirtumo.

Jei nori, kad tau būtų atleista, pvivalai nusidėti.

Optimistas : žmogus sprendžiantis kryžiažodį parkeriu, o ne pieštuku.

Arfa : rojalis, kada gražintos visos skolos.

Sadistas : žmogus, kuris ant elektros kėdės dar pribarsto ir smeigtukų.

Anksčiau gamta baugino žmogų,o dabar žmogus baugina gamtą. ( Žakas Yvas Kusto )

Žmogus valgo, kad gyventų, o ne gyvena, kad valgytų.

Kam reikalingas rojus, jeigu nėra su kuo jį palyginti.

Mirusio priešo nedera laikyti priešu.

Palaiminti idotai, nes jie laimingiausi žmonės pasaulyje.

Artimas kaimynas svarbiau už tolimą giminaitį. ( Japonija )

Kad tavo vaikai gimtų permainų laikais. ( Japonija )

Tai, ką mes žinome, nesvarbu visai, o ko nežinome svarbu be galo.

Minia tik žiūri, o dailininkas mato. ( M. Rodenas )

Žvilgčiojimas į svetimus langus rodo, kad esi labai vienišas. ( M. Šarganovas )

Kas nemyli, tam ir išsiskirti nebus sunku. ( Azikora no Narikira )

Kas bent kiek susitepa, tą žmonės sutepa visiškai.

Būti žmogumi - tai reiškia būti atsaingam. ( A. de Sent-Egziuperi )

Tai, kas pasiekta, netrukdo siekti toliau. ( D. Kleinas )

Jei nelaimė gali atsitikti, ji atsitinka.

Viskas ne taip jau blogai, viskas dar blogiau.

Viskas ne taip lengva, kaip atrodo.

Tik pradėjus daryti kokį svarbų darbą, atsiranda kitas, dar svarbesnis.

Bet kokios problemos išsprendimas, sukelia naujas problemas.

Jeigu jums atrodo, kad reikalai gerėja, vadinasi kažko nepastebėjote.

Prieš pagerėdami reikalai visada pablogėja.

Jeigu jau jūs atidarėte dėžutę su sliekais tai vėl juos uždaryti galima tik pasinaudojus kita, didesne dėžute.

Į jus žiūrinčių žmonių skaičius tiesiogiai proporcingas jūsų poelgių kvailumui.

Viskas kas gerai prasideda, blogai baigiasi, o kas blogai prasideda, gali ir visai nesibaigti.

Jei atrodo, kad darbas lengvas, jis būtinai pasirodys sunkus, o jei darbas atrodo sunkus, tai reiškia, kad jo padaryti neįmanoma.

Jeigu sumuštinis krenta jums iš rankų, jis būtinai nukris sviestu į apačią.

Tu esi ne vien tas, kok esi dabar, bet ir tas, koks buvai visą laiką.

Mano amžiui užteks, o po manęs nors ir tvanas. ( Liudvikas XV )

Išrįsk būti, protingas, turėk drąsos remtis savo protu. ( I. Kantas )

Juo tuštesnė galva, juo brangesnę skrybėlę ji nešioja.

Laimė, kaip ir sveikata : mes imame ją branginti tik tuomet, kai jos netenkame.

Gyvenimo nuobodoliu serga tik nuobodūs žmonės.

Norint išeiti iš proto, reikia jį turėti.

Jeigu ilgai žiūri į bedugnę, tai bedugnė ima žiūrėti į tave. ( F. Nyčė )

Šuo loja dėl to, kad neįstengia tapti šeimininku.

Kol sūris dantyse, karksėti niekas nenori.

Kol vieni gaudo aukso paukštę, kiti apsilaižydami kerta vištas.

Kai blogis rungiasi su blogiu, paprastai vieną jų vadiname gėriu.

Jei permainų vėjas nukreipiamas į plyšius, jis tampa skersvėju.

Žygiavo su visais, koja kojon, tikai ... kiton pusėn.

Piliečiai, saugoki miškus nuo gaisrų, nes nebus iš ko gaminti degtukų.

Norint neatsilikti no gyvenimo, reikia važiuoti automobiliu.

Nestok į eilę, nes gyvenimas praeis pro šalį.

Kai nėra ko valgyti, tenka daug gerti.

Kuklumas puošia ir akikplėšas.

Kartais lieka vienintelė galimybė priversti žmogų užsičiaupti - tai jam pritarti.

Kai negali pataikyti į taikinį, imi taikytis į tą, kuris jį pastatė.

Mes įpratome už gerą geru, todėl laukiame, kuris pradės pirmas.

Jėgos naudojimas - silpnumo apraiška.

Jis taip ilgai slėpė galvą smėlyje, kad net apaugo stručio plunksnomis.

Keista : proto dantys dygsta ir tiems, kurie jo neturi.

Žmonės meldžiasi Dievui, prašydami jo kasdieninės mūsų duonos. Kada jiems prisisapnavo, kad Dievas yra kepėjas ?

Jei žmogus egzistuoja dėl to, kad galvoja, tai kodėl tada egzistuoja tiek daug pamišėlių ?

Trys dalykai verčia skubėti : reikalas, pripratimas, malonumas.

Laisvė yra ten, kur žmogus turi teisę pasirinkti ir be abejo suklysti.

Blogiausias baldas - tuščia knygų lentyna.

Niekada nepriekaištauk žmogui dėl tau padarytos šunybės, jeigu jau esi atleidęs.

Nekreipk dėmesio į tai, ką apgavikas sako, bet rūpinkis tuo ką jis nutyli.

Tikslausias trumpiausias ir saugiausias atsakymas yra - " Nežinau".

Išmoksta ne tas, kuris klausinėjam bet tas, kas supranta atsakymus.

Kuo daugiau mėtai akmenų, tuo didesnė tikimybė, kad pataikysi.

Brangūs daiktai įpakuojami kukliai.

Kiekvienas žmogus tai pasaulis. Po kiekvienu akmeniu guli pasaulio istorija. ( Heinrichas Heinė )

Žmogus skiriasi nuo kitų sutvėrimų tuo, kad moka juoktis.

Kelionėje galima susibadyti spygliais, bet stovėdamas vietoje nepamatysi rožių.

Automobilių katastrofos, įvyksta ne todėl, kad greitai važiuojama, o todėl, kas laiku nesustojame,

Šypsena - tai pinigai, kurių nereikia keisti keliaujant per pasaulį.

Kas sutvardo save, yra stipresnis už miestų užkariautojus. ( E. Hemingvėjus )

Laidotuvių varpų gaudimą, nuo vestuvių maršo skiria ir nemuzikalus žmogus

Dideli žmonės anksčiau už kitus pamato tekančią saulę. ( Indėnų patarlė )

Kiaulė, netgi pakaustyta auksinėmis pasagomis nepanaši į akrklį.

Vieninteliai vaista nuo vienišumo, pabūti vienam. ( Džonas Steinbekas )

Žmogus nėra laisvas, eji is negali įsakinėti pats sau. ( Pitagoras )

Pusė žmonijos turi ką pasakyti, bet tyli, o kita pusė - neturi ką pasakyti, bet be pertraukos kalba. ( Robertas Frostas )

Dievas buvo amerikietis, nes jis mokėjo save reklamuoti.

Laimė kartais į didžiausio kvailio skrybėlę įsmeigia brangiausią povo plunksną.

Lengviau paaiškinti, kodėl dykumoje nėra vandens, negu kodėl žmonės taip veržiasi į ją numirti.

Visiškai kurčias yra tas kuris nenori girdėti.

Žmonės nepasieks gerovės, tol kol neįsisamonins jog arti žemę - toks pats garbingas dalykas, kaip ir rašyti poemą.

Nieko neturinčių nėra : vieni turi pinigų, kiti - viltis jų įsigyti, dar kiti - svajonių šukes.

Menas tiksliau papasakoja apie praeitį negu istoriko užrašai.

Vandenyje gerai jaučiasi žuvys, bet miršta ereliai. ( Indėnų patarlė )

Ilgoje kelionėje net šiaudas pasidaro sunkus.

Žmogus neturi to, ko pats nesugeba sukurti.

Archimedo dėsnis : ištraukus dantį, palengvėja tiek kiek svėrė ištrauktas dantis.

Lengviausia padėti užjančiant.

Savišaipa saugo nuo kitų pašaipos.

Kiaulės nosis smarvės nebijo.

Laikas yra brangesnis už pinigus, bet žmonės moka pinigus, kad smagiai praleistų laiką.

Tavo namai yra ten, kur pats turi teisę užrakinti duris. Kalėjimas - kur tave užrakina kiti.

Tyla ginče - bjaurus argumentas.

Tik kvailiai ginčijasi, protingieji diskutuoja.

Jei duobių kasti kitiems nepatartina, tai kas jas iškas numirėliams.

Saugokis žmogaus, kuris tik blogybes pastebi.

Jeigu laikas - pinigai, tai kodėl jo negalima pasiskolinti.

Apkalbos populiarios dėlto, kad kiekvienas jas gali palidyti.

Septyniasdešimt metų reikėjo Sokratui, kad prisipažintų, jog nieko nežino. Už tai jį pripažino filosofu.

Biznis šypsosi ne tam, kas gerai mato, bet tam kas gerai numato.

Meilė ir pokeris - du lošimai, kurie turi vienodą pabaigą. Viskas baigta, kada vienas partneris lieka be pinigų.

Žmonėms reikia ne šimto milijonų grąžtų, bet šimto milijonų skylių.

Geriausi ratai - kojos.

Nusuvylimas - fantazijos stoka.

Žmogus turi tiek pat gėrio, tiek pat ir blogio. Viskas priklauso nuo to, kuo žmogus labiau naudojasi.

Pražysdamos gėlės neklausia : " Ar verta ?"

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje