Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Trumpi posakiai ir sentencijos (citatos II)

Moralams labiau tinka trumpi posakiai negu ilgos kalbos ir pamokslai. (K. L. Imermanas)

Gražūs posakiai papuošia gražią mintį ir ją išsaugo. (V. Hugo)

Mes mylime savo tėvynę, tai oras, kuriuo kvėpuojame. (A. Fadejevas)

Žmonės, būkite žmoniški! Tai svarbiausia jūsų pareiga. (Ž. Ž. Ruso)

Nepaisant visų savo trūkumų, žmonės labiausiai verti meilės. (J. V. Gėtė)

Vidinis žmogaus gerumas - tai saulė. (V. Hugo)

Kas žemina kitus, tas niekada nebus didis. (J. G. Zoimė)

Kuo žmogus protingesnis ir geresnis, tuo daugiau gero jis pastebi žmonėse. (B. Paskalis)

Subtiliausias malonumas yra teikti malonumą kitiems. (Ž. De La Briujeras)

Gėris - ne mokslas, o veiksmas. (R. Rolanas)

Veidas - sielos veidrodis. (M. Gorkis)

Grožis - karalius, valdantis labai trumpai. (Sokratas)

Kas neišmintinga, negali būti gražu. (E. L. Bulezas)

Nuoširdumas tokia pati dovana, kaip grožis ir protas. (V. Kačialovas)

Proto lankstumas gali pavaduoti grožį. (Stendalis)

Gerumas vertingesnis už grožį. (H. Heinė)

Gyventi verta tik reiškiant gyvenimui beribius reikalavimus. (A. Blokas)

Geriausias žmogus tas, kuris daugiausia naudos teikia kitiems. (N. A. Džamis)

Gyventi - reiškia veikti. (A. Fransas)

Laimė - ne bet koks gyvenimas, o tik gražus. (Seneka)

Gyvenimas moko tik tuos, kurie jo mokosi. (V. Kliučevskis)

Gyventi - tai kovoti, kovoti - tai gyventi. (P. O. Bomaršė)

Be kovos ir narsa blėsta. (Seneka)

Laikas - brangiausias turtas. (Teofrastas)

Atidėliojimas - laiko vagis. (E. Jungas)

Laimė didėja, kai ja dalijiesi su kitais. (Ž. De Lametri)

Laimė atitenka tam, kuris daug dirba. (Leonardas Da Vinčis)

Kiekvienas žmogus - savo gerovės kūrėjas. (R. Stylis)

Laimingas tas, kuris mano esąs laimingas. (H. Fyldingas)

Gyvenimas turi ir gali būti nesibaigiantis džiaugsmas. (L. Tolstojus)

Vienam džiaugtis liūdna. (G. E. Lesingas)

Vienintelis išsigelbėjimas iš dvasinių kančių - darbas. (P. Čaikovskis)

Darbas taurina žmogų. (V. Belinskis)

Visų sunkiausia - pažinti save. (Talis)

Žmogaus siela - jo darbai. (H. Ibsenas)

Nesistenki be reikalo. (Firdousi)

Atkaklumas - pasisekimo laidas. (I. Dmitrijevas)

Nėra tokio, kuris išmintingas absoliučiai visada. (Plinijus Jaunesnysis)

Protas lavina jausmus. (R. Rolanas)

Juokus, kaip ir druską, dera vartoti saikingai. (Pitagoras)

Visada juokaukite tik su protingais žmonėmis. (P. Buastas)

Moralams labiau tinka trumpi posakiai negu ilgos kalbos ir pamokslai. (K. L. Imermanas)

Gražūs posakiai papuošia gražią mintį ir ją išsaugo. (V. Hugo)

Mes mylime savo tėvynę, tai oras, kuriuo kvėpuojame. (A. Fadejevas)

Žmonės, būkite žmoniški! Tai svarbiausia jūsų pareiga. (Ž. Ž. Ruso)

Nepaisant visų savo trūkumų, žmonės labiausiai verti meilės. (J. V. Gėtė)

Vidinis žmogaus gerumas - tai saulė. (V. Hugo)

Kas žemina kitus, tas niekada nebus didis. (J. G. Zoimė)

Kuo žmogus protingesnis ir geresnis, tuo daugiau gero jis pastebi žmonėse. (B. Paskalis)

Subtiliausias malonumas yra teikti malonumą kitiems. (Ž. De La Briujeras)

Gėris - ne mokslas, o veiksmas. (R. Rolanas)

Veidas - sielos veidrodis. (M. Gorkis)

Grožis - karalius, valdantis labai trumpai. (Sokratas)

Kas neišmintinga, negali būti gražu. (E. L. Bulezas)

Nuoširdumas tokia pati dovana, kaip grožis ir protas. (V. Kačialovas)

Proto lankstumas gali pavaduoti grožį. (Stendalis)

Gerumas vertingesnis už grožį. (H. Heinė)

Gyventi verta tik reiškiant gyvenimui beribius reikalavimus. (A. Blokas)

Geriausias žmogus tas, kuris daugiausia naudos teikia kitiems. (N. A. Džamis)

Gyventi - reiškia veikti. (A. Fransas)

Laimė - ne bet koks gyvenimas, o tik gražus. (Seneka)

Gyvenimas moko tik tuos, kurie jo mokosi. (V. Kliučevskis)

Gyventi - tai kovoti, kovoti - tai gyventi. (P. O. Bomaršė)

Be kovos ir narsa blėsta. (Seneka)

Laikas - brangiausias turtas. (Teofrastas)

Atidėliojimas - laiko vagis. (E. Jungas)

Laimė didėja, kai ja dalijiesi su kitais. (Ž. De Lametri)

Laimė atitenka tam, kuris daug dirba. (Leonardas Da Vinčis)

Kiekvienas žmogus - savo gerovės kūrėjas. (R. Stylis)

Laimingas tas, kuris mano esąs laimingas. (H. Fyldingas)

Gyvenimas turi ir gali būti nesibaigiantis džiaugsmas. (L. Tolstojus)

Vienam džiaugtis liūdna. (G. E. Lesingas)

Vienintelis išsigelbėjimas iš dvasinių kančių - darbas. (P. Čaikovskis)

Darbas taurina žmogų. (V. Belinskis)

Visų sunkiausia - pažinti save. (Talis)

Žmogaus siela - jo darbai. (H. Ibsenas)

Nesistenki be reikalo. (Firdousi)

Atkaklumas - pasisekimo laidas. (I. Dmitrijevas)

Nėra tokio, kuris išmintingas absoliučiai visada. (Plinijus Jaunesnysis)

Protas lavina jausmus. (R. Rolanas)

Juokus, kaip ir druską, dera vartoti saikingai. (Pitagoras)

Visada juokaukite tik su protingais žmonėmis. (P. Buastas)

Daugiau citatų: Citatos

citatos, trumpi posakiai, juokingos citatos

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje