Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Aforizmai

Aforizmai, kuriuos verta pasiskaityti

"Palaiminti idiotai, nes jie yra laimingiausieji žmonės žemėje."
(Laotse)

"Didžiausioji išmintis lyg kvailumas; didžiausia gražbylystė lyg mikčiojimas."
(Laotse)

"Mes esame tiltas per amžinybę , nusidriekiantis viršum jūros:
patrakėliškai ieškantys malonumų, smagiai tyrinėjantys paslaptis, pasirenkantys nelaimes, triumfą, išmėginimus, neįtikėtinus sutapimus, vėl ir vėl iš naujo išbandantys save ir besimokantys mylėti, mylėti, mylėti?!"
(Ricardas Bachas)

"Atvirumas ne suartina žmones, o juos skiria, tolina vieną nuo kito. Juk būdamas atviras, žmogus kaip į tunelį eina gilyn į save; tolsta, tolsta, tolsta nuo to, kuriam atsiveria, to, kuris bijo arba nenori, arba nesupranta leistis iš paskos"
(Jurga Ivanauskaitė)

"Nuodėmė pasakot apie save, nes tai mėgavimasis kančia. nuodėmė klausytis svetimos kančios"
(Jurga Ivanauskaitė)

"Sužinot viską apie kitą žmogų- beprotiškas, pamišėliškas noras. Juk žmogus- visada visiems ir visur kitoks. Žmogus, kaip upė- teka, srūva, kinta... ar galima vienąsyk įbridus į upę pasakyti, kokie yra jos vandenys pavasarį, vasarą, rudenį, žiemą, švintant, saulei leidžiantis; mėnesienoje; kokie jie plukdydami ižą, purvus po smarkių liūčių ar kieno nors negyvą kūną?.."
(Jurga Ivanauskaitė)

"Apie kitą žmogų neįmanoma papasakot todėl, kad svetimą gyvenimą kiekvienas mato savo spalva"
(Jurga Ivanauskaitė)

"Kaip dažnai vienas žmogus iš poros stengiasi kilti į viršų, o antras traukia žemyn. Vienas veržiasi pirmyn, o antrasis stengiasi, kad už kiekvienus du į priekį nueitus žingsnius būtų žengti trys atgal."
(Ricardas Bachas)

"Laimė! Kiekvienam ji - vis kitokia. Alkanam ji - duona. Trokštančiam - vanduo. Skęstančiam - draugo ranka."
(P.Širvys)

"Beatodairiškai leidžiamės medžioti laimės, puldami vieni kitus, lyg išalkę vilkai, bet randame ne palaimą, o nusivylimo nuobodulį."
(J.Girnius)

"Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško sau naudos, negali būti laimingas. Nori gyventi sau - gyvenk kitiems."
 (Seneka)

"Iš asmeninių savybių linksmas būdas labiausiai padeda būti laimingiems."
(A.Šopenhauerio aforizmas)

"Aš gerbiu žmogų, galintį šypsotis nelaimėje, semtis jėgų širdgėloje ir rasti vyriškumo šaltinį apmąstymuose."
(T.Peinas)

"Laisvė bei nepriklausomybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už gerovę."
(R.Plečkaitis)

Aforizmai. Jūs skaitote aforizmus

"Laisvė be idealų teikia daugiau žalos, nei naudos."
(A.Grafas)

"Laisvės vardu - ne paslaptis - dangstosi ir kolektyvinė prievarta, ir asmeninė savivalė."
(S.Yla)

"Tam, kad įsiviešpatautų blogis, užtenka to, kad geri žmones nedarytų nieko..."
(Edmund Burke)

"Sugundyk mano protą ir gausi mano kūną."
(Seneka)

"Diplomatas - tai žmogus, kuris visada prisimena moters gimimo dieną, ir niekada neprisimena jos amžiaus."
(R.Frostas)

"Niekas savaime nėra nei gražu, nei bjauru, bet gražu, jei daroma gražiai, ir bjauru - jei bjauriai."
(Platono aforizmai)

"Žmoguje viskas turi būti gražu: ir veidas, ir drabužiai, ir siela, ir mintys."
(Čechovas)

"Dirbti reikia ne tik tam, kad sukurtum kūrinius, bet ir tam, kad įkainotum laiką."
(Delakrua)

"Niekada nestovėjau, kai galėjau sėdėti, ir niekada nesėdėjau, kai galėjau gulėti."
(V.Čerčilis)

"Žmonių santykiai būtų daug geresni, jei žmonėms būtų taip pat lengva tylėti kaip ir kalbėti."
(B.Spinoza)

"Pasiūlos ir paklausos požiūriu, gyvybė yra pigiausas dalykas pasaulyje. Vandens, žemės, oro kiekis apibrežtas, bet gyvybė gimdanti gyvybę - begalinė."
(Dž.Londonas)

"Žmogui reikia tikslo - ir jis veikiau norės nieko, nei išvis atsisakys norėti."
(F.Nyčė)

"Kai iš pašaukimo ar pagal profesiją esi daug mąstęs apie žmones, kartais imi ilgėtis primatų. Jie bent neturi slaptų minčių." (A.Kamiu)

"Gyvenime labiausiai mums stinga žmogaus, kuris mus verstų daryti tai, ką mes mokame."
(R.V.Emersonas)

"Nesėkmė - ne nusikaltimas; nusikalstama kelti sau tikslus, neatitinkančius galimybių."
(Dž.R.Lovelis)

"Žmogaus prigimtis liepia alkaniems kovoti dėl maisto, išsekusiems stengtis pailsėti, darbo išvargintiems ieškoti atokvėpio, o pažemintiems rūpintis pagarba."
(Kung Sun Jangas)

"Laimė yra santykinė kaip virimo temperatūra."
(Vu Džing Sjungas)

"Kai kurie žmonės padaro daug pikta vien dėl savo poreikio paplepėti."
(V.Hugo)

"Įžvalgumas nerodo proto. Kvailiai ir net bepročiai būna stebėtinai įžvalgūs."
(A.Puškinas)

"Kalbėti sunkiausia, kai gėda tylėti."
(F.de La Rochefoucauld)

"Kai nežinai, ką sakyti, sakyk tiesą."
(M.Twain)

"Būk kuklus - tai tokia išdidumo rūšis, kuri mažiausiai erzina aplinkinius."
(K.Renard)

"Pokalbius labiausiai pagyvina ne protas, o tarpusavio pasitikėjimas."
(F.de La Rochefoucauld)

"Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys."
(J.W.Goethe)

"Kiekvienas turi neatimamą teisę keliauti į pragarą savuoju keliu."
(R.Frost)

"Kai areną palieka herojai, į ją įžengia klounai."
(H.Heine)

"Kvailas poelgis retai lieka neatlygintas."
(G.Cesbron)

"Tai ką žmonės vadina likimu, dažniausiai yra kvailystės, padarytos jų pačių."
(A.Schopenhauer)

"Daug lengviau surasti klaidą, negu tiesą."
(J.W.Goethe)

"Mes neturime teisės naudotis laime nekurdami jos."
(G.B.Shaw)

"Lengviau apgauti minią negu vieną žmogų."
(K.Bunsch)

"Išsilavinimas yra tai, kas lieka, kai užmirštame visa, ko mus mokė."
(Markizas de Halifax)

"Šmaikštumas - pokalbio druska, bet tikrai ne jo maistas."
(W.Hazlitt)

"Žmonės mieliau atleis šmeižtą, negu pamokymą."
(Jean Paul)

"Geriau klysti su visais, negu vienam būti protingam."
(M.Achard)

"Yra žmonių, kurių nuomonės ne tiek įtikinamos, kiek užkrečiamos."
(P.Claudel)

"Kai mes laimingi, tai visada geri, bet kai mes geri,-nevisada laimingi."
(O.Wilde)

"Įsivaizduokite kokia būtų tyla, jeigu žmogus kalbėtų tik tai, ką žino."
(K.Čapek)

"Gyvenimas yra menas iš nepalankių prielaidų ištraukti palankias pasekmes."
(S.Butler)

"Dievas galvoja apie mus, bet jis negalvoja už mus."
(J.Cocteau) Aforizmai.

"Minia turi akis ir ausis, ir nedaug ką daugiau."
(A.Schopenhauer)

"Kiekvienas girdi tai, ką supranta."
(J.W.Goete)

"Tikėjimu mažai ką benuveiksi, bet be tikėjimo nenuveiksi nieko."
(S.Butler)

"Meluoti - reiškia pripažinti pranašumą to, kuriam jūs meluojate."
(S.Butler)

"Visada malonu girdėti, kai tave giria už nieką."
(J.Renard)

"Viskas, ką tu kalbi byloja apie tave, o ypač tai, ką kalbi apie kitus."
(P.Valery)

"Deja, žmonės vis ilgiau kalba ir vis trumpiau klausosi."
(W.Grzeszczyk)

linksmi aforizmai, aforizmai apie vyrus, citatos, aforizmas.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje