Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Gražūs žodžiai

Gražūs žodžiai

Pasakoja, kad gerai
Kur manęs nėra.
Gal todėl audra įsiutus
Šėlsta širdyje.
Pasimetusi laike
Klaidžioju ratu.
Nors ir ten manęs nėra,
Bet ir čia nesu.


Tegul pražys dar daug pavasarių
Melsva miškų gėlė…
tegul nebebus skausmo ašarų
te paukščiai suoks šile!
Tikėk gražiu gyvenimu, laime ir džiaugsmu
te tavo šventė vaikščioja žaliuojančiu taku!

 

Tebūna visko. Visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų - tiek nedaug.
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk.
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,
Rimtumo jau ir taip gyvenime gana,
Tuomet pasaulis geras pasidaro,
Ateis ir laimė lyg šviesi diena.

 

… Pakilk ir eik tolyn, tolyn į priekį,
Ties bedugne aukštai iškeltu tiltu,
Ir saulėj spindinčių viršūnių sieki,
Kad jau širdis daugiau nenusiviltų.

 

…Skubėdami prarandam ir išmėtom
Ir nepamatom, skrisdami dvasia,
Nei uogos, sirpstančios iš lėto,
Nei skausmo gero draugo akyse.
Tiktai paskui, kada jau visko turim,
Jau sendami, pajuntame staiga
Į pačią širdį priekaištą ar dūrį -
Užlieja juodo išgąsčio banga,
Kad mes visai be reikalo skubėjom,
Kad nardėm tarp beprasmių reikalų,
Kažką svarbaus praleidom, ar praėjom
Ir jau nepataisysi. Per vėlu.

 

Būk išdykęs pievų drugys,
Būk upelis, tiltas, kelias
Būk melsvas padangės vyturys
Būk diemedis girioj žalias
Būk tu saule, vėjas, dangus
Būk plačiausios padangės mėlis
Pagaliau būki tu žmogus, -
Tik nebūki niekada šešėlis.

 

Girdėk sava širdimi kiekvieno skausmą -
Jie tavąjį girdės …
Matyk sava širdim kiekvieno džiaugsmą -
Jie tavąjį matys,
Mylėk kitus, save užmiršus,
Ir jie tave mylės …
Tikėk kitais kaip savo žingsniais,
Ir jie tavim tikės!


Jei gyvenime praradai draugą,
Būk pati kitų drauge.
Jei meilės žiburys užges,
Suliepsnoki žiburiu nauju pati.
Jei nebus aplink gerų žmonių,
Būk pati geru žmogumi.


Laimė ateina pas žmogų tik akimirksniui, kaip meteoro šviesa. Ji spindi gražiom spalvom nutvieskusi žemę ir padangę … paskui virsta paprastu akmeniu …
Linkime Tau džiaugsmo ir gyventi toje šviesoje.


Nepareis, nesugrįš, nepabels į duris,
Nors iš skausmo ir plyštų širdis.
Amžinybėj tylioj jis ilsėsis ramiai,
Tik sapne kai kada aplankys.

 

Gyvenimas - tarsi žvakė:
Sužibo, nukrito, užgeso...

 


Imam gėlą širdin ir dalijam perpus,
Gal maža dalelė ji lengvesnė Jums bus.


Kai pavasario vėjai nutyla,
Sustoja prie tavo langų.
Ir tyliai be žodžių paklausia,
Kodėl taip ilgėtis sunku?

 


Kai saulė ir jūra nugrimsta,
tamsa apkabina gatves,
kažko man širdis neberimsta,
galbut, kad ilgiuosi tavęs.

 


Sako, kad gyvenime yra trys sunkūs dalykai:
Laukti ir nesulaukti,
Mylėti ir būti nemylimam,
Ieškoti ir nesurasti.
Bet visų sunkiausia - sulaukti ir netekti.

 


Žmogus bejėgis
Ir gamta, ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti
Niekas negali...
Dar taip reikėjo
Tavo rankų ir širdies.


Linkiu daug laimės -
šviesios, kaip saulė,
didelės, kaip žemė,
nepakartojamos kaip žmogus.


Negailėkite tų dienų, kur praėjo,
Kurie pražysta mums šventa švente.
Kai vėl žiedais nusagsto saulė gojus,
Tegul sugrįžta jėgos ir ramybė į Tave.


Netikėk rasa - netiktos debesų ašaros greit nudžiūva …
Netikėk sodais - jie žydi tik pavasarį …
Netikėk vėju - jis per daug nerūpestingas …
Netikėk šypsena - dažniausiai būna dirbtina …
Netikėk žodžiais - juos sako tie , kurie neturi ką pasakyti …
Tikėk žmonių akimis - jos dar nieko neapgavo!


Aš nežinau,
Ko liūdi mano siela,
Aš nežinau, kas pavergė mane,
Man be tavęs gyventi nebemiela,
Man be tavęs pasaulio nebėra...


O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų.
Čia buvo vasara -
Ir vėl klevai rudi.
Čia tik žiema balta skara praėjo,
O pamiškėj ir vėl beržai žali.
Tad, nestabdykit laikrodžio rodyklių,
Kad nereikėtų vietoje stovėt,
Tegul negrįš vaikystė ir jaunystė,
Bet liks dienų branda ir jų prasmė.


Palaistykite medžius, kai degs iš karščio
Ir jūrą atpažinkite vandens laše.
Tik liūdesio nereikia šaukti garsiai
Nereikia saulės žadinti nakčia.
Mokėkite užgimt kas dieną, kas sekundę
Ir savyje išsaugoti kitus
Tegul pro šalį dienos nepradunda
Ir jos ilgesnės būna už metus.


Sako - vasarą gėlės pražysta,
Rudenį žydi klevai.
Sako - žiemą vėjai šėlsta,
O pavasarį plaukia ledai
Sako - žmonės nemoka mylėti
Džiaugtis laime ir saulės šviesa
Sako - žmonės nemėgsta kentėti
Bet juk tai netiesa.


Te visos vasaros būna trumpos
Tik pilnos, pilnos pievų žiedų
Te visos pasakos būna trumpos
Tik be apgaulės ir be raudų
Te būna trumpas kiekvienas šokis
Tegul trumpa kiekviena diena
Tegul tik sekundę Tau saulė juokias
Jei saulė ugnies ir kaitros pilna
Ir laimės valandos būna trumpos
Tik pilnos, pilnos skaidrios srovės
Tegul ir gyvenimas būna trumpas
Tik pilnas ieškojimų ir prasmės!


Tu šypsokis linksmai,
nes jaunystė šviesi.
Ir neleiski jos vėjams kedent.
Ir atmink, kad visi
esam žmonės maži,
vieną kartą atėję gyventi.


Žmogus visada ko nors ieško. Tarp žvaigždžių žvaigždės, tarp žmonių žmogaus. Lai ši žvaigždė, kurios tu ieškojai būtų kuo šviesesnė, o gyvenimo kely būtų kuo daugiau gerų žmonių. Nes netiesa, kad mes ieškome šviesos ir gėlių, šilumos ir meilės. Tai savęs mes ieškome tarp jų.

Gražūs žodžiai.
Aš pabūsiu lietum, kai Tau širdį skaudės, kad galėčiau nuplaut dalį Tavo rimties. Aš ateisiu išryto, jei reikės - ir nakčia, kad galėtum mylėt, kad liktum šalia. Aš ateisiu. Tu lauk ir jei niekas nekvies, Tau atnešiu lietaus ir truputį nakties..


Gal pasidalinam pasaulį ?... Jūra tau... Bangos man... Dangus tau... Žvaigždės man, Saulė tau, o šiluma man... O gal padarom taip ! Visas pasaulis tau, o tu man... ???


Meilė - tai uždavinys, kurį nevisiems lemta išpręsti, Meilė -tai žaidimas jos taisykles ilgai reikia perprasti, nėra pasauly nieko tokio skaudaus kaip meilė tau, kuri yra beprasmis uždavinys ir žaidimas, kurio taisyklės ne visiems lemta perprasti.


Žvaigždės yra tam, kad jas suskaičiuotum,
Kad naktį į jas žiūrėdama svajotum.
Tam, kad suprastum kokia mažytė esi,
Tam, kad pajaustum dėl ko gyveni.
Dar žvaigždės tam, kad jas kam nors padovanotum,
Kad vienai krentant norą sugalvotum,
Kad pasiklydus kelią rastum,
Kai liūdna, kad gyvenimą suprastum.


Kodėl likimas mus išskyrė?
Aš to suprasti negaliu,
Ar per mažai kančių patyriau?
Ar per mažai tave myliu?
Aš tau atleisti negalėsiu,
Nes aš žinau, šventai tikiu,
Jog kažkada ir tu gailėsies,
Tik bus vėlu, labai vėlu...


Sunku, kai netenki visko, Sunku, kai tai, kuo tikėjai virto Dulkėmis,O Dulkės išnešiojo vėjai.Tik pikta pamenam,o gėrio bijom...


Liko tik tyliai balta spalva įkalti žodžiai sieloje...


Kaip lengva man tave mylėti,
Ir kaip sunku dabar pamiršti.
Nemoku meilės nugalėti,
Aš ją veju, o ji sugrįžta...


Jei vieną dieną atsirastų noras verkti, paskambink man. Nepažadu tavęs prajuokinti, bet galėčiau verkti kartu... Jei vieną dieną nusprestum dingti, paskambink man. Nepažadu tavęs prašyti pasilikti, bet galėtume dingti kartu... Jei vieną dieną nebūtų noro kalbėti,paskambink man. Patylėsime kartu!!! Bet jei vieną dieną TU paskambintum, o aš neatsiliepčiau, vistiek ieškok manęs! Galbūt man velniškai reikia tavęs...


Mylėsiu tave, kai saulė leisis, lis lietus ar net bus audra... Kai saulė leisis, busiu saulėlydis, kai lis lietus busiu lietaus lašelis tyras ir gaivus, o kai bus audra, busiu potvynis tylus ir atsargus.. Mūsų meilei nėra ribų, nes mes mylim vienas kita.


Sunku tavęs nematyti, sunku būti ne kartu, negaledama tavęs bučiuoti ir liesti, as kaskart liudžiu. Tad būkime kartu nors sapne, bet tik mudu abu.


Mylek širdim, o ne akim, nes akys ieško grožio, o širdis - širdies.


Vienas žmogus,
O jame dvi akys,
Akyse dešimt ašarų,
O ašarose šimtas jausmų,
Jausmuose tūkstantis minčių,
O pasaulyje milijonai tokių žmonių...


Aš atsisėdu ir kartais pamąstau apie tave... Koks geletum būti... Bet kai aš užmerkiu akis, matau tave šalia... galetų taip būti visada, gyventum mano širdyje...bet gaila, nes gyveni tik manam sapne... [ernesta]


Kodėl laimė nusisuka, kai ji jau šalia?
Kodėl pasaka baigias knygos vidury?
Ir palieka gilų randą kažkieno širdy...


Aš nežinau,
Ko liūdi mano siela,
Aš nežinau, kas pavergė mane,
Man be tavęs gyventi nebemiela,
Man be tavęs pasaulio nebėra...


Ilgai svarsčiau ko reikia palinkėti,
Ko trokšta kūnas, siela ir jausmai,
Kad neužgožtų laikmečio pelėsiai
To tikslo,kam šioj žemėj gyvenai!
Daug daug dar vasarų žieduotų
Sveikatos, džiaugsmo, laimės didelės,
Ilgiausių metų ir skambiausių posmų
Tegul likimas dar nepagailės…


Mylėk tą, kuris nuoširdus ir mielas, o ne tą, kuris gražus, bet kvailas..


Būna taip, užklumpa jausmų audra. Viską apmastai, apagalvoji, jei būtų kitaip, jei būtų kiti draugai, bet tik pamastai, niekada nenorėčiau, kad būtų kitaip.

 

Kodėl, nušaldė vėjas rožę..
Šalna,nukando lapelius,
O mus likimas čia išskyrė
Keliaut po svetimus kraštus?

Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi;
Meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai, neieško sau naudos,
Nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga,
Nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai.
Ji visa pakelia, visa tiki,
Viskuo viliasi ir viską ištveria...


Kai esi mylimas, neabejoji niekuo. Kai myli pats, abejoji viskuo.


Širdis - namai. Ir kiekvieną kartą, įsileisdamas žmogų, tikiesi, kad įsileidi svečią. Bet ką daryti su tais, kurie nenusivalo kojų?

 

Ko vertos žmonių ašaros,
Jei mes galim jas kaip vandenį išlieti?
Ko verta žmogaus širdis,
Jei mes galim ją kaip akmenį suskaldyti?
Ko verti žmogaus jausmai,
Jei mes galim juos kaip krištolą sudaužyti?
Bet kaip mes džiaugsmą išreikštumėm,
Jei verkti nemokėtumėm;
Kaip būtumėme draugiški,
Jei neturėtumėm širdies;
Ir kaip kitus mylėtume,
Jei jausti negalėtume?! 

 

Darbas didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Rask sau tinkamiausią! - cvonline.lt
Jeigu žemėje yra laimė - linkiu ją sutikti
Jeigu yra sėkmė - Tegul tave visada lydi.
Jeigu yra džiaugsmas - tegul iš tavo lūpų neišblėsta šypsena
Gimimo dienos proga Tau linki …
Kažkas nusineša metus,
Greitus, kaip vėjas,
Ir svajingus, kaip jūra.
Kažkur nusineša metus,
Žalius ir žydinčius, kaip vasara
Kažkas nesugrąžinimai nusineša
Džiaugsmus ir lūkesčius,
Nekviesdamas sustoti ir palinkėdamas
Tik vieną kelią į gyvenimą.


Juk būna taip,
Kad myli ir svajoji,
Tik reikalingų žodžių nerandi...
O juos giliai, giliai krūtinėje nešioji...
O juos giliai giliai jauti širdy...


Nepatyrusi meilė sako: myliu, nes man tavęs reikia. Patyrusi meilė sako: reikia tavęs, nes myliu.


Nebijok lietaus... Juk jis neskaudus... Jis tiktai skaidrus ir labai skanus... Nebijok sniegelio juk jis tik vieną kartą į metus... Pagailėk drugelio, kuris skraido tik vienerius metus.... Tik neskriausk to žvirblio, kuris laukuos lekiojo... Ir mylėk tą draugą, kuris tave taip myli....


Du skirtingi pasauliai, viena tikra meilė.


Sykį mudu sapnavome, jog esame svetimi. Pabudome, kad atrastume, jog esame brangūs vienas kitam. - R.Tagorė [jolita]


Mylėti galima išmokti tik mylint. - Iris Murdoch


Nors drasko širdį skausmas, abejonės, bet
noriu gyvet, noriu mylėt, noriu bučiuoti ir glamonėt,
nes myliu tave mano deimantuke...

 


Mes ilgimės tų dienų kurios praėjo. Bet bėga laikas ir mes jo negalim sustabdyti. Mes augam, senstam, mirštam, gimstam tai toks sunkus musu gyvenimo laikas. Mes ilgimės tų žmonių, gyvūnų kuriuos praradome ir atsimename ta diena su jais. Mes ilgimės savo artimūjų kurie išvažiavo ir niekada jau nbegryš. Tad mes suprantame kad visi mes keičiamės ir ilgimės visko kas mums buvo brangu. Ir visą laiką mes kažko ilgimės ir visą laiką ilgesimės.

 


Neturiu saulutės, kuri šviestų tik man... ir nereikia. Neturiu žvaigždėto dangaus... ir nereikia. Neturiu smėlėto jūros kranto... ir nereikia. Neturiu tavęs.... bet man tavęs taip reikia.

 


Aš viena... Bet argi aš galiu taip sakyt..??? Aplink mane pastoviai kažkas yra... Draugai, šeima... Bet vis vien vienoj širdies daly jaučiu tą tokią gilią tuštumą...

 


Kiekviena sekundė ir minutė, kiekviena mintis ilgesio pilna...
Ir kaip pagalvoju virpa man širdutė, gal todėl kad aš myliu tave.
Tiek daug norėčiau, meile, pasakyt tau.. Deja esi labai toli, toli..
Ir žinok,kad laukiu aš taves sekundėm,ir žinok,jog lauksiu ateity...
Be tavęs gyvenimas beprasmis, be tavęs nereikia nieko man visai..
Aš tik laukiu taves nesulaukiu..
Ir mylėsiu tave amžinai.

 


Naktį girdžiu kaip vėjas taria tavo vardą ir medžių lapai šlama.. pasiilgau... mažyti mano ar žinojai, kaip be taves naktis prailgsta? Ar tu žinai kaip man sunku kai tu toli ir namatau tų nuostabių akių, kurios man taip šiltai sakydavo myliu!

 


Ant smėlio tavo vardą parašysiu...
Jis su pirma banga išnyks...
O aš tau nieko nesakysiu,
Nors gal širdis kaip jūroje žuvėdra klyks....


Meilė suteikia sparnus, bet atima norą skraidyti.

Meilė lyg karas - lengva pradėti, sunku baigti, neįmanoma pamiršti.

Meilė reikalauja būti šalia mylimojo. Kai myli, viskas įgyja dar daugiau prasmės.

Tik vienas dalykas gali svajonę padaryti neįgyvendinamą: tai baimė, kad nepasiseks. Nes mylėdami visuomet stengiamės būti geresni negu esame.

Blogiausias būdas ilgėtis žmogaus, tai būti šalia jo ir suprasti, kad jis niekada nebus tavo....

Sugundyk mano prota - gausi kuna... Atverk mano siela-busiu tavo amžinai... 

Meškutis myli medu, o aš myliu tave. Meškutis bijo biciu, o aš prarast tave.
Grazus zodziai

Neverta tau kartoti tu žodžiu, kuriuos tukstanti kartu sakiau, neverta sakyt ir kenteti, nes jau per velu tau atsiprašineti...

Ar drugeliai gali išgyventi nelaisveje?.. Tu - esi mano drugelis užrakintas manojoje širdy....

Jei myli - mylek, jei tyli - tylek, jei kalbi - kalbek... Jei nekenti-prisimink, kad kažka myli ir tas kažkas tau kalbejo apie meile, o kartais noredamas parodyti meile jis tylejo... Ir tada dings neapykanta, liks tik meile ir širdžiu kalba...
 

Neverta tau kartoti tu žodžiu, kuriuos tukstanti kartu sakiau, neverta sakyt ir kenteti, nes jau per velu tau atsiprašineti...

Gražu gyventi....Gražu tiketi ir tyliai kažka myleti....Vardu pašaukti ir visa laika be galo laukti...

Kaip man šiandien liudna Ir sedžiu aš viena, Mano mintys skrieja, Mastau apie tave. Žiuriu aš pro langa Ir vel matau tave. Virpa širdele iš laimes, Vel matant tave.

...kaip man pasiekti juos ir skristi aukštai, tarp debesu placiu dangaus skliautu... Ten kur pykcio nera, amžina tyla... Bet juk visa tai tik miražas lango stikle... Ir svajonese ir sapnuose aš busiu šalia, kai aplink bus tylu ir širdžiai skaudu... Angelo šviesa mus lydes visada ir nesvarbu, kur ji nuves, tada jau busime šviesa ir tamsa...
 
Einam kartu per žemės akmenuotą kelią, -
Ne kartą plovė ašaros akis,
Galbūt, todėl ir smilkiniai jau bąla,
Ir plaka nerami širdis.
Bet neliūdėkit, kad metai plasnoja
Tarytum paukščiai į šiltus kraštus,
Naujų jėgų jie dovanoja.
O dienos verčia štai naujus lapus …
Tegul jos būna saulėtos ir šviesios
Be debesėlių, be pilkų audrų
Ir laimė ranką Jums išties
Eis su Jumis gyvenimo keliu.Gražūs žodžiai
 
Stovedama šalia taves jauciu, kai kyla jausmai, bet i juos tu neatsakai, tušti ir bereikšmiai žodžiai mane varo i nevilti tušcia. Praeidamas tu tik meti žvilgsni i mano netikras akis, kurios myli tik žvilgsniu, verciau nekenteti, o mirti nepatyrus meiles...
Gyvenimo sapne gali myleti, Gyvenimo ryte reikes pabusti.
 

Kodel aš gyvenu tokiam skausme ? Kodel man viskas taip sunku ? Kodel aš niekada laminga but negaliu ? Kodel visada aš atlaidi ? Kodel niekas suprasti negali, kodel man taip sunku ?

Niekada nesiraukyk, kad ir kaip pikta būtų negali žinoti , kas ir kada įsimylės tavo šypseną.

Mylėk mane, kai esu mažiausiai to verta, nes tada man labiausiai to reikia.

Ilgiuosi ne vasaros, ne jūros ošimo, ilgiuosi švelnumo nematomo - tavo buvimo.
 

Meilė brangesnė už turtus: ji deimantas, kurio net karaliai negali nupirkti; ji – visas pasaulis, nors ją galima apkabinti abiem rankom.
 
Jei moteris jus myli, ji atleidžia visa -  net nusižengimą, o jei ne, tai nepastebi net jūsų dorybių.

Jei nemoku tavęs mylėti, pasakyk man, kad galėčiau pasikeisti. Jei moku - taip pat pasakyk, kad galėčiau ir toliau taip daryti. Padaryk tai tuojau pat, ir po pusės metų, kad negaiščiau laiko.

Mylėti - tai viltis dėl kito ir jam įskiepyti vilties virusą.

Žinoti, kad esi mylimas ir girdėti tai sakant - štai stebuklingas vaistas prieš žiaurumą, pyktį ir sąmyšį.

Daug, daug vilčių, minčių, svajonių
Širdis sutiks ir išlydės,
O metai kaip tie paukščiai tolin
Skubės ir vėl skubės.
Tebūnie ilgas Jūsų kelias,
Ir toliai saulės sklidini,
O metai kaip sraunus upelis
Tegul gaivina laimės vilnimis.

gražūs žodžiai draugams

Neradote sau tinkamų? Gražūs žodžiai, sveikinimai, tostai - grazuszodziai.lt svetainėje.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje