Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Naujametiniai sveikinimai

Naujametiniai sveikinimai
Sveikinimai su Naujaisiais metais.

Daug šypsenos, daug juoko begalinio,
Daug žvilgsnių, mylymų akių
Daug laimės, meilės begalinės
Naujųjų metų proga tau linkiu.

Pranešimas: "Laimės" banke į jūsų sąskaitą Nr.2008 yra pervestos 365 dienos. Sėkmės, meilės ir džiaugsmo jas leidžiant. Su Naujaisiais Metais!

Lai Naujieji Metai Jums dovanoja laimę,
didelę kaip dangaus skliautas,
amžiną - kaip eglių žaluma,
nepakartojamą - kaip pats žmogus.

Tu pakeli taurę už laimę,
Už tuos, kurie švenčia kartu.
Už jaunystę, kaip vėjas neramią,
Už laimingus Naujuosius Metus!

Nuėjo metai tyliai, nesustojo Lyg pasaka kažkur nesuprasta. Tegul Naujieji šito nekartoja - Laimingi būkit visada. 

Skamba laikrodis dvylika kartų, Aidi dūžiai nakties vidury. Nauji metai visai jau prie vartų, Nauji metai ir Tavo širdy. 

Neblėstančioj tyloj sustingo gojai,
Apsupo žvaigždės Grįžulo ratus,
O gūdžios pušys, eglės apšarmotos,
Palydi tolstančius senus metus.
Laimingų Jums Naujųjų Metų!

Su šampano stikliuku,
Su gražiausiu berniuku
Palydėk senuosius
Ir sutik Naujuosius.

Skuba ir skuba metai, eina laikas, palikdamas pėdsakus, kaip džiaugsmas Skambančius gėlėmis ir kaip laimės šaltiniai - neišsenkančius. 

Skuba laikrodis, Laiko lašai tiksi į rytmetį gražų. O metai senieji jau baigiasi Tad sveikinu su Naujais. 

Slenka, bėga metai, Štai ir vėl žiema. Su Naujaisiais Metais Sveikinu Tave. 

Su krintančiom snaigėm,
Su ryto šerkšnu,
Su Naujaisiais Metais,
Tau laimės linkiu.

Dvylika, dvylika muša rodyklė ir nusijuokia Melsvas dangus. Su Naujais Metais, su Nauja laime Tave sveikina mano širdis. 

...Tylią naktį svajok apie laimę, Tylią naktį Naujieji ateis. Ir mylėti, ir džiaugtis, ir juoktis, Tokią teisę lai jie tau suteiks. Tad su Naujais. 

...lai nedūžta Tavo gyvenimo svajos, lai lydi 20.... - aisiais džiaugsmas, laimė ir šypsena. 

Palikim gruody ilgesį ir skausmą, Gramzdinkim liūdesį giliausioj užmaršty, Juk stovim ant Naujųjų metų slenksčio - Viltim šviesiausiom pildosi širdis !

Bėga metai - lyg vėjai greiti
Krinta snaigės, sukasi ore,
Štai jau baigiasi metai seni,
Su Naujaisiais sveikinu tave...

Už Naujus, už speigą,
Kai jisai už lango,
Už namų jaukumą,
Kai visi jį saugo.
Kad sveikatos būtų
Sklidini ąsočiai
Ir, kad viso gero
Būtų ligi sočiai!

Snaigės krinta ir krinta Rodos obelys tuoj išsiskleis O per žemę baltą padabintą Paskutinė šių metų sekundė praeis. 

Daug svajonių - tik prasmingų Daug džiaugsmo - tik tyro ir tikro Viso to kas daro žmogų laimingą Linkiu Tau Naujųjų metų rytą. 

Lai Naujieji Metai šuoliais atneša arklio sveikatą ir darbingumą, pegaso kūribingumą, žirgo ištvermingumą, o nesėkmės te būna mažos kaip poniai. 

Senieji Metai savo dainą baigia,
O kokią mums Naujieji padainuos?
Gal apie meilę, kaip šampanas svaigią,
Gal apie žemėj esančius džiaugsmus?
O mes norėtume Tau vieno palinkėti
Būk laimingiausias žemėje žmogus.

Su Naujaisiais - į laimę vedančiais,
Su Naujaisiais - tik džiaugsmą žadančiais,
Su Naujaisiais - vien gėrį sėjančiais,
Su Naujais, su Naujais artėjančiais!

Linkiu, kad laimės būtų kelnės pilnos
Ir šnapsą gertum kibirais,
Kad kelio nepastotų velnias
Ir jotum tik baltais žirgais.
Su Naujaisiais!

Tuoj nuskambės dvyliką dužių, atsidarys dar vieni vartai,
pradės suktis dar vienas ratas...
Įleiskite į savo namus svajonę,
tegul gyvena ji nuskraidindama kasdienybę,
išlygindama raukšles, suspindėdama mažutėmis saulėmis.

Vėl metai sveikina kiti,
Nauja viltis širdy kiekvieno,
Te skausmo mirksniai bus reti ,
O džiaugsmo valandos kas dieną...

Te skraido linksmai jaunystė,
Kaip snaigė po laukus
Linkiu linksmai praleist
Ateinančius Naujuosius Metus.

Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu. Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku - Taip metai iš metų, ir viskas ratu. Ar norim - nenorim, jie neša mus vėl Į naują rytojų tikriausiai todėl, Kad viską pradėtume jau be klaidų.. Ir meilė pripildytų širdis visų!

Šiemet Naujųjų Metų nebus! Nutiko įvykis baisus: Užpuolė Senio Šalčio gryčią, Patvarkė elnius ir telyčią, Nulaužė tris egles prie kelio, Padarė gaidį iš senelio !

Prabėgę metai niekad nesugrįžta, Bet pasitikime naujus su viltimi, Kad pragyvensime dar įlgą šviesų amžių Ir niekad nepasensim širdimi.

Snieguolė šoka ant takelio
Ant apšarmojusios baltos šakos,
Naujieji Metai atkeliavę
Tegul tau laimę dovanos.

Išbraidę purų sniegą,
Tyla apgaubę šilą,
Žvaigždėm nusėję dangų
Naujieji atkeliaus.
Tegul atneš jie skaidrų džiaugsmą,
Dienas, be skausmo, be kančių,
Te neišeina meilė, laimė iš namų.

Kad viskas, kas bloga paliktų pilkoj praeity,
Kad Jūsų skruostų nevilgytų ašara karti,
Kad laimė klajūnė ateitų į jūsų namus,
Kad laimė ir džiaugsmas lydėtų Naujuosius Metus.

Su šypsena ir juoku palydėk senuosius.
Su daina ir šokiu sutik Naujuosius.

Sukdamiesi lengvučiu snaigių sūkūryje, traškindami plonučių upių ledų, per skambančius teviškės laukus, miestus ir kaimus atkeliauja ir beldžiasi į kiekvieno namus Naujieji metai. Tad linkime Jums ...

Sustokit akimirkai - senieji metai baigias
Su kiekviena baigtim - nauja pradžia
Tegul Naujieji neša džiaugsmą, laimę
Jūsų rupesčiuos ir darbuose.

...lai pildosi viltys žadėtos, svajotos, lai būna šie metai vien gėrio pradžia Su 20...! 

...laimės didelės kaip žemė, skaidrios kaip eglių žaluma ir nepakartojamos kaip žmogus, Naujųjų Metų proga Jums linki ..... 

Stiprios sveikatos, Mielo darbo, Gerų žmonių, Ir kuo daugiau prasmingų akimirkų Jums linki ........................... 


Raktiniai žodžiai: Sveikinimai, naujametiniai sveikinimai, sveikinimai naujųjų metų proga, sveikinimai su naujais metais.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje