Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Patarlės

Neeikvok laiko žmogui, kuris netrokšta praleisti jo su tavimi. — [G.G.Marquez]

Verčiau malonūs žodžiai ir atleidimas nei išmalda, slepiant skriaudą. — [Koranas]

Didžiosios malonės sklinda iš Dangaus, o mažosios – iš žmogaus. — [Kinų patarlė]

Būk ištikimas sau ir dieną, ir nakčia. Tuomet ir kito tu išduoti negalėsi. — [V.Šekspyras]

Nepatirsi – negyvensi. — [Sokratas]

Ištempkite ausis ir išgirskite, kas kalbama. Kai ims lietis žodžiai, ausys taps jūsų liežuvio išsigelbėjimu. — [Amen-em-Opetas]

Tas kuris siekia keršto, turėtų neužmiršti išsikasti dvi duobes. — [kinų patarlė]

Privalai padaryti tai, ko manai negalįs padaryti. — [E.Roosevelt]

Kritika neturėtų būti pikta ir žeidžianti iki širdies gelmių; ji turėtų būti nukreipianti, pamokanti ir įkvepianti. — [R.V.Emersonas]

Dažnai naudingiau patapšnoti per petį negu įkrėsti rykšte. — [W.Juneau]

Nesigręžiokite atgal, kai jau beveik pasiekėte tikslą. — [Publilijus Siras]

Nesaikingumas jaunystėje – vekselis senatvei, kurį reikės apmokėti su procentais už trisdešimt metų. — [Č.K.Koltonas]

Geriau sužiedėjusi duona savo namuose negu daugybė valgių ant svetimo stalo. — [P.Aretinas]

Bijodami pabandyti, daug ką pražiopsome. — [Dž.H.Mefitas]

Numirti – tai dar ne viskas: svarbu numirti laiku. — [Ž.P.Sartras]

Jeigu reikalausi iš gyvenimo daugiau, negu jis gali duoti esamomis aplinkybėmis, neišvengiamai pralaimėsi. — [R.Oldingtonas]

Išminties taisyklė tokia: naudokis, bet nepiktnaudžiauk. Nei susilaikymas, nei nesaikingumas laimės nesuteikia. — [Volteras]

Norint suvirškinti žinias, reikia jas ryti su apetitu. — [A.Fransas]

Niekada neklausykite tų, kurie apie kitus kalba blogai, o apie jus gerai. — [L.Tolstojus]

Keičiasi ne daiktai, o mes patys. — [H.D.Toras]

Laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitam. — [M.Klaudijus]

Ir štai pamoka: niekada nepasiduokite... Niekada, niekada, niekada, niekada... Niekur, mažame ar dideliame, reikšmingame ar smulkiame – niekada nepasiduokite, išskyrus garbei ir geram skoniui liepiant. — [W.Čerčilis]

Nerimas išsekina žmogaus jėgas. — [Talmudas]

Nugali tas ,kuris ištveria. — [Italų patarlė]

Dievas su tais, kurie kantriai siekia savo tikslo. — [Arabų patarlė]

Dėl žiedų laistome ir spyglius. — [Egiptiečių patarlė]

Žmogaus protas yra pats žmogus. — [Lotynų patarlė]

Nepalikite nė vieno neapversto akmens. — [Euripidas]

Rakštis gali būti ištraukta, tik jei žinai, kur ji yra. — [R.Tagorė]

Tarp žmonių gyvenk taip, lyg Dievas tave matytų. Kalbėk su Dievu taip, lyg žmonės tave girdėtų. — [Seneka]

Jei žiūri teisinga kryptimi, visa, ką tau reikia padaryti, - tai ta kryptimi ir eiti. — [Budistų patarlė]

Dabar daryk mažus darbus; tada pas tave ateis dideli darbai ir paprašys, kad tu juos padarytum. — [Persų patarlė]

Nedaryk kitiems, ką norėtum, kad jie tau darytų. Pas jus tiesiog gali skirtis skonis. — [Bernardas Šo]

Nebūti daryti žygdarbių, visai pakanka mažų dalykėlių, atliktų su didele meilę. — [Motina Terezė]

Džiaukimės tuo, ką turime, neimdami lyginti: niekuomet nebus laimingas tas, kam neramu, jog kitas yra laimingas. — [Seneka]

Klausykite, kas sakoma, o ne apžiūrinėkite tą, kuris kalba. — [Arabų patarlė]
Išmintingas žmogus amžinos ramybės ieško ir ją randa savyje. — [Indų patarlė]

Kantrybė vieną pykčio akimirką apsaugo nuo šimto dienų širdgėlos. — [Kinų patarlė]

Ištartų žodžių nesulaikys net ir patys eikliausi žirgai. — [Kinų patarlė]

Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys. — [Arabų patarlė]

Tas, kuris atleidžia, užbaigia ginčą. — [Afrikiečių patarlė]

Trys dalykai niekada negrįžta: paleista strėlė, ištartas žodis ir praėjusios dienos. — [G.E.Daumeris]

Kas žiburį už nugaros neša – šešėlį meta prieš save. — [R.Tagorė]

Kiekvienas, kuris nori sulaukti saldaus gyvenimo vaisiaus, laimės obelį turi pats pasodinti. — [Ž.Gryva]

Akmuo, gulintis ant kelio, gali turėti geriausių ketinimų, bet vis dėlto jį reikia pašalinti. — [E.Voinič]

Neverk, kad kas nors baigėsi. Nusišypsok, kad tai apskritai buvo. — [G.G.Marquez]

Nuo sėkmės iki pralaimėjimo – vienas žingsnis. Nuo pralaimėjimo iki sėkmės – ilgas kelias. — [Žydų patarlė]

Atoslūgis atoslūgio nekeičia: juos skiria potvynis. — [afrikiečių patarlė]

Kas šypsosi, užuot tūžęs, tas visada stipresnis. — [japonų patarlė]

Nedėkingumas anksčiau ar vėliau pražudo savo šeimininką. — [Vakarų Afrikos patarlė]

Laiko colis – tai aukso colis. Tačiau net už colį aukso nenusipirksi laiko colio. — [Kinų patarlė]

Verčiau sugrįžti ir numegzti tinklą nei nerti prieš srovę, svajojant apie žuvį. — [Kinų patarlė]

Niekada nieko neprašykite! Niekada ir nieko, ypač iš tų, kurie už jus stipresni. Patys pasiūlys ir patys viską duos! — [M.Bulgakovas "Meistras ir Margarita"]

Verčiau uždegti žvakę nei keikti tamsą. — [Kristoferių moto]

Nedėk šitiek pastangų, patys geriausi dalykai atsitinka netikėtai. — [G.G.Marquez]

Visada atsiras žmonių, kurie suteiks tau skausmą. Reikia ir toliau tikėti žmonėmis, tik būti truputį atsargesniais. — [G.G.Marquez]

Vienykis su visais, su kuo tik gali. Vienui vienas nieko nepadarysi. Susivienijęs ir padaręs, kuo skubiau atsivienyk. — [R.Gavelis "Vilniaus džiazas"]

Nepakantūs būkite tik nepakantumui. — [H.Tenas]

Nesistenk žūtbūt ištobulėti, pasiduoti daugybei įtakų; visa tai tuščias blaškymasis. Kuklume, kaip tamsoje, aiškiau matyti dangiška šviesa. — [H.D.Toras]

Nesistenk savo skausmo paskandinti vyne, jis moka plaukioti. — [I.A.Mirandas]

Nesilaikykite įsikibę savo trūkumų, teisindamiesi, kad šis pasaulis labai netobulas. — [Ž.Renaras]

Saugokitės, kai jums į rankas pradeda eiti viskas, ko tik pageidaujate: tukinamos kiaulės sulaukia blogo galo. — [Dž.Č.Haris]

Nesirūpink sniegu ant kaimyno stogo, kol tavo paties slenkstis nenuvalytas. — [Konfucijus]

Tikėk tais, kurie ieško tiesos. Netikėk tais, kurie rado. — [A.Židas]

Būk mandagus su visais, draugiškas su dauguma, familiarus su vienu kitu. — [B.Franklinas]

Jei nori kietai miegoti, gulkis tyra sąžine. — [B.Franklinas]

Ko pats netrokšti, nedaryk kitam. — [Konfucijus]

Pradėdami darbus, turime derintis prie jėgų. — [Seneka]

Prieš pasakydamas ką nors kitiems, pasakyk tai pačiam sau. — [Seneka]

Dažniau naudokis ausimis negu liežuviu. — [Seneka]

Slaptų pavojų reikia saugotis labiausiai. — [Publilijus Siras]

Sutikęs išmintingą žmogų, stenkis jam prilygti. Pamatęs nedorą, pažvelk į savo vidų, pasižiūrėk, koks tu esi. — [Konfucijus]

Savi įsitikinimai nekabinami ant sienos. — [H. de Balzakas]

Persistengti – nereiškia pasiekti tikslą. — [H. de Balzakas]

Jei kalbi - tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą. — [Indėnų patarlė]

Jeigu jūs tikite viskuo, ką skaitote, geriau visai neskaitykite. — [Japonų patarlė]

Atsisėsk upės pakrantėje ir lauk, o tavo priešo lavonas būtinai praplauks pro šalį. — [Indėnų patarlė]

Viską ką man iš tiesų reikia žinoti, kaip gyventi, ką daryti ir kaip elgtis, aš išmokau jau vaikų darželyje. Štai ko tenai išmokau:
Viskuo dalinkis su kitais.
Žaisk sąžiningai.
Neskaudink žmonių.
Padėk daiktus ten, iš kur juos paėmei.
Sutvarkyk, ką pats sujaukei.
Neimk svetimų daiktų.
Ką nors įskaudinęs atsiprašyk.
Prieš valgydamas nusiplauk rankas.
Šilti pyragėliai ir šaltas pienas labai sveika.
Gyvenk pusiausvyrą gyvenimą - kiekvieną dieną šiek tiek pasimokyk, šiek tiek pamąstyk, truputėlį papiešk, padainuok, pašok, pažaisk ir padirbėk.
Kiekvieną popietę valandėlę nusnūsk.
Kai išeisi į pasaulį, saugokis automobilių, susikibk rankomis, eik kartu su draugais ir neatsilik.
Suvok stebuklą.
Niekada nesistebėk. Prisimink, kas nutinka mažai sėkliukei vazonėlyje: šaknys skverbias žemyn, augalas stiebiasi viršun ir nors niekas tiksliai nežino, kodėl ir kaip, bet tai vyksta su mumis visais.
Auksinės žuvelės, mylimi žiurkėnai bei baltosios pelytės ir netgi tos mažos sėkliukės vazonėlyje - jie anksčiau ar vėliau miršta. Kaip ir mes. — [Anonimas]

Pareik proteli namo bent pavalgyti. — [Lietuvių patarlė]


Jeigu Dievas gyventų Žemėje, žmonės jam išdaužytų langus. — [Žydų priežodis]

Jūros kibiru neišsemsi, bet tai ką pasemi, taipogi yra jūra.

Atoslūgis atoslūgio nekeičia: juos skiria potvynis. — [afrikiečių patarlė]

Kuo daugiau pažįstamų, tuo mažiau pažįsti žmones. — [kinų patarlė]

Buivolui tas pats, ar jis ant uodo galvos stovi, ar uodas ant jo galvos tupi, tik uodui - ne tas pats. — [kinų patarlė]

Jei tris dienas neskaitei jokios knygos, tavo žodžiai bus seklūs. — [kinų patarlė]

Laikas yra tikrasis šeimininkas, žmogus - tik svečias. — [kinų patarlė]

Nedaryk nieko, ko negalėtum papasakoti kitam. — [kinų patarlė]

Ugnies į popierių neįvyniosi. — [kinų patarlė]

Reikia daug valios netarnauti jokiam ponui. — [kinų patarlė]

Kaltink save o ne saulę, jeigu tavo sodas nežydi. — [kinų patarlė]

Ilgas liežuvis - laiptai, kuriais užlipa nelaimė. — [kinų patarlė]

Išmintis, kaip ir kvailybė, atsiskleidžia ginče. — [kinų patarlė]

Nėra nieko, ko nebūtų galima padaryti iš trečio karto. — [kinų patarlė]

Į vieną burną dviejų šaukštų neįgrūsi. — [kinų patarlė]

Bitės nugara dryžuota, bet tigru jos nepavadinsi. — [kinų patarlė]

Neskubėk teisti, skubėk suprasti. — [Seneka]

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų. — [R.Tagorė]

Viskas yra gražu, kol karvė neįžengia į daržą. — [airiškas posakis]

Kuo daugiau pažįstamų, tuo mažiau pažįsti žmones. — [kinų patarlė]

Kas mums užtveria kelią, tas mus stumia pirmyn. — [kinų patarlė]

patarlės, posakiai, kinų patarlės, lietuvių patarlės, Seneka

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje