Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Karališkos Mintys

Žakas P. ( Slovėnija )

Istorikai klastoja praeitį, ideologai - ateitį.

Sąžinės balsą reikėtų aprūpinti garsiakalbiu.

Šuo vizgina uodegą, žmogus - liežuvį.

Nemėstu sakinių, kurie prasideda šauktuku.

Ir galingiausiam skaičiui reikalinga nulių parama.

Ribotieji turi neribotas galimybes.

Rašyti tarp eilučių neapsimoka, nes honorarą moka už eilutes.

Režisierius yra dievas, bet aktoriai, deja yra ateistai.

Kieviena pradžia yra sunki, ypač pabaigos pradžia.

Ne tik kardinolai daro kardinališkas klaidas.

Mes tiek išsvaistėme pinigų kelrodžiams, kad nebeliko keliams.

Vedyboms reikalingi bent du, skyryboms bent trys.

Neparduok savo sielos velniui, dievas duos daugiau.

Ne viena idėja sugenda, kai ji per ilgai laikoma galvoje.

Kai nusileido geležinė uždanga, niekas neplojo.

Už klaidas tarp eilučių korektoriai neatsako.

Ne - trumpas žodis su ilgalaikiais padariniais.

Humoristas - šuo kuris loja, satyrikas - šuo kuris kanda.

Poezija - paveikslai, kuriuos matome ausimis.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje