Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

MERFOLOGIJA

Dėsnis: Jei gali atsitikti kas nors negero, tai būtinai atsitiks.
Tyrimas:
1. Viskas ne taip lengva, kaip atrodo;
2. Bet koks darbas reikalauja daugiau laiko, nei jūs galvojate;
3. Iš visų nemalonumų atsitiks būtent tas, kuris atneš daugiausia žalos;
4. Jei keturios galimų nemalonumų priežastys pašalintos, visada atsiras penkta;
5. Įvykiai, palikti tekėti savo vaga turi tendenciją vystytis nuo blogo prie blogiausio;
6. Kai tik pradedat dirbti kokį darbą, visada atsiranda kitas, kurį reikia atlikti 
anksčiau;
7. Bet koks sprendimas gimdo naujas problemas.

Dėsnis: Viskas, kas gali sugesti, genda.
Tyrimas: Viskas, kas negali sugesti, taip pat genda.

Dėsnis: Jeigu viskas atrodo gerai, artimiausioje ateityje turi kažkas nutikti.
Tyrimas:
1. Jei viskas yra "blogiau nebūna", tai artimiausioje ateityje, viskas bus dar blogiau.
2. Jei jums atrodo, kad situacija taisosi, jūs kažko nepastebėjote.

Dėsnis: Bet kokius pasiūlymus žmonės suvokia kitaip, nei tas, kuris juos pateikė.
Tyrimas:
1. Jei jūsų pasiaiškinimas toks aiškus, kad neįmanomi jokie kiti variantai, vis tiek atsiras žmogus, kuris jus supras klaidingai.
2. Jei jūs įsitikinę, kad visi teigiamai įvertins jūsų poelgį, jis būtinai kam nors nepatiks.

Nesvarbu, kad kas nors vyksta neteisingai, svarbu, kad gerai atrodo.

Jeigu eksperimentas pavyko, kažkas čia ne taip...

Jei atliktas darbas griūna, tai bet kokie bandymai jį išgelbėti tik pablogina reikalą.

Ginsbergo teoremos komentaras:
1. Prieš pasitaisant, situacija pablogėja.
2. Kas sakė, kad situacija pasitaisys?!

Termodinamikos dėsnis: Po spaudimu viskas blogėja.

Viskas, kas gerai prasideda, blogai baigiasi. Viskas, kas blogai prasideda, baigiasi dar blogiau.

Jeigu jau jūs atidarėte dėžutę su sliekais, tai vienintelis būdas ją vėl uždaryti - pasinaudoti dar didesne dėžute.

TAIKOMOJI MERFOLOGIJA

Dėsnis: Pamestame žurnalo numeryje, yra kaip tik tas straipsnis, kurį jūs skubiai norėtumėte perskaityti.
Tyrimas: Pas visus jūsų draugus šio numerio arba nebuvo, arba jis pamestas ar išmestas.

Daikto neįmanoma surasti tol, kol nenusiperki jam pakaitalo.

Tarpusavio priklausomybės taisyklė: 
Daiktą, kūrį jūs turite pakankamai ilgai, galima išmesti. Kai tik jūs tai padarote, jums tuoj pat jo prireikia.

Lėktuvo dėsnis: Kada jūsų lėktuvas vėluoja, kitas lėktuvas į kūrį jūs ketinote persėsti išskris laiku.

Pirmas važiavimo dviračiu dėsnis: Nesvarbu kur jūs važiuojate, visada į kalną ir prieš vėją.

Dantų skausmas paprastai prasideda šeštadienio naktį.

Gretima eilė visada juda greičiau.

Prarastą daiktą visada atrandi paskutinėje kišenėje.

Gamtos savitumo dėsnis: Niekada iš anksto negali teisingai nustatyti ant kurios sumuštinio pusės tepti sviestą.

Tikimybė to, kad sumuštinis nukris sviestu į apačią tiesiogiai proporcinga kilimo kainai.

Entonio cecho dėsnis: Bet koks instrumentas, kuris jums iškrenta iš rankos, nurieda į sunkiausiai pasiekiamą cecho kampą.
Tyrimas: Prieš nuriedėdamas, jis būtinai nukris ant jūsų kojos pirštų.

Atsarginių detalių principas: Nedidelės atsarginės detalės, nukritusios nuo darbo vietos, suradimo tikimybė tiesiogiai proporcinga jos dydžiui ir priešingai proporcinga jos svarbai užbaigiant darbą.

Jėgos dėsnis: Neeikvokit jėgų veltui, pasiimkit didesnį plaktuką!

MOKSLINIŲ TYRIMŲ MENAS

Dėsnis: Jeigu faktai nepatvirtina teorijos, jų reikia atsikratyti.
Tyrimas:
1. Teorija tuo geresnė, kuo joje daugiau žodžių.
2. Eksperimentas laikomas pavykusiu, jei reikia atmesti ne daugiau kaip 50% atliktų matavimų, idant atitikti teoriją.

Hipotezių skaičius apie tam tikrą reiškinį priešingai proporcingas žinioms apie šį reiškinį.

Ieškant uždavinio sprendimo, visada naudinga žinoti atsakymą.

Visi didieji atradimai daromi per klaidą.

Niekada neužtenka laiko darbui atlikti kaip reikia, užtat jo visada atsiranda darbui perdaryti.

HIERARCHOLOGIJA

Dėsnis: Bet kokioje hierarchinėje sistemoje kiekvienas tarnautojas siekia savo nekompetentingumo lygio.
Tyrimas:
1. Laikui bėgant, kiekvienas pareigas užims tarnautojas nekompetentingai vykdantis savo įsipareigojimus.
2. Visą darbą atlieka tarnautojai, kurie dar nepasiekė savo nekompetetingumo lygio.

Vidinis suderinamumas vertnamas labiau nei efektingas darbas.

Virškompetencija labiau nepageidaujama nei nekompetencija.

Pakeičiamumo dėsnis: Rūpinkitės musėmis, o drambliai patys savimi pasirūpins.

Reputacijos gramas kainuoja kilogramą darbo.

Aksioma: Bet kokioje organizacijoje darbas sunkėja, žemėjant hierarchijos laiptams.

Jei egzistuoja būdas atidėti svarbaus sprendimo priėmimą, tikras valstybės tarnautojas būtinai juo pasinaudos.

Savanoriško darbo dėsnis: Žmonės visada sutinka atlikti darbą, kurio būtinybė jau prapuolė.

Pirmas vadybos dėsnis: Sugebėjimas pakeisti reikalų padėtį - pagrindė vadybininko savybė. O pakeisti ją ankščiau už kitus - neabejotinas kūribingos asmenybės bruožas.

Aforizmas: Kvailys, užimantis aukštą postą panašus į žmogų ant kalno viršūnės: viskas jam atrodo maža, tuo tarpu mažas visiems atrodo jis pats.

Kas gali - daro. Kas negali - moko. Kas negali mokyti - vadovauja.

Kariuomenės aksioma: Bet koks įsakymas, kuris gali būti suprastas neteisingai - suprantamas neteisingai.

Pirmas sporto dėsnis: Niekada nesiginčyk su kvailiu, žmonės gali nepastebėti tarp jūsų skirtumo.

MENAS BŪTI ŽMOGUMI

Aksioma: Bendra proto suma pasaulyje yra pastovus dydis. O žmonių kiekis didėja...

Pirmas socio-genetikos dėsnis: Polinkis viengungiškam gyvenimui - nepaveldimas.

Devizas: Draugai ateina ir išeina, o priešai kaupiasi.

Taisyklė: Jūs per daug rimtai apie save galvojate.

METADĖSNIAI

Postulatas: Protingų hipotezių, aiškinančių kokį nors reiškinį kiekis - begalinis.

Visi dėsniai - realybės imitacija.

Jei norite, kad komanda laimėtų šuolių į viršų konkursą, suraskite žmogų, kuris gali nušokti septynias pėdas, o ne septynis žmones, kurie gali nušokti vieną pėdą.

Paradoksas: Protingam žmogui pypkė duoda laiko pagalvoti, o kvailiui - palaikyti kažką burnoje.

Visata ne tik keistesnė, nei mes įsivaizduojam, ji keistesnė nei mes galim įsivaizduoti.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje