Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Mintys apie vaikus

O mes vaikai, o mes pasaulis.. Kiek iš mūsų viską paaukotų už galimybę, bent akimirkai sugrįžti į vaikystę. Nesusimaišykite, žemiau pateiktos mintys - ne vaikų mintys.

Gražios mintys apie vaikus

Vaikai - tai gyvi laiškai, siunčiami į ateitį, kurios mes nematysime. Neil Postman

Kaip gali būti per daug vaikų? Tai tas pats, kad sakyti čia yra per daug gėlių. Motina Teresė

Meilė - yra esminė vaisingumo dvasia: jos pagrindinis tikslas - kurti gyvenimą. M. Montesori

Vaikams privalome duoti du dalykus - šaknis ir sparnus. Autorius nežinomas

Didžiausias įrodymas, kad Dievas pasitiki žmogum yra gimstantis kūdikis.Autorius nežinomas

Vaikai prideda mums gyvenimo rūpesčių, bet jų dėka mirtis mums neatrodo tokia baisi. F. Beikonas

Su vaikais būtinai reikia būti nuoširdžiam ir viską sakyti tiesiai. V. Megre

Priešingai nei suaugusiems, vaikams nereikia savęs apgaudinėti. – J. V. Gėtė.

Vaikai prideda mums gyvenimo rūpesčių, bet jų dėka mirtis mums neatrodo tokia baisi. - F. Bekonas.

Buvimas su vaikais gydo sielas. F. Dostojevskis

Galvoti apie taiką, vadinasi, galvoti apie vaikus. M. Gorbačiovas

Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus. O. Vaildas

Eilėraščiai apie vaikus

Keletas nuoširdžiai gražių eilėraštukų, dedikuotų sūnui ir dukrai.

Sūnui,
Įdėta į Gyvenimo gėlė: eilėraštis Laiminu tave žvilgsniu - sukurk šviesos pasaulį!
Laiminu tave žodžiu - parodyk tamsai saulę!
Laiminu tave. Daryk tai, ką turi daryti.
Tegu tavo akių šviesa nusiminusiam įžiebia viltį.
Esi stiprus, šviesus ir laisvas - auksinis saulės spindulys.
Kur tu tik eisi - grožis skleisis, gyvenimas gėle pražįs!

Dukrai,
Brangi dukryte,
... jei nepamirši, kad apie Tave yra daug gerų žmonių - niekada nestokosi gerumo kitiems.
... jei nepamirši, kad turi senelius - niekada neieškosi patarimų svetimuose namuose...
... jei nepamirši, kad turi kaimynus – niekuomet neturėsi rūpesčių namuose...
... Tavo meilė artimiesiems sugrįš Tau su kaupu. Todėl mylėk ir gerbk žmones, mylėk pasaulį...
... saulėtieji toliai lai surenka spinduliais į Tavo širdį mūsų širdžių meilę žmonėms ir žemei...
tepasėja Tavyje gerumą spinduliais kiekvieno rytmečio saulė, kiekviena šviesioji diena.(I.Barvydė)

Pabaigai,
Žiūrėkite į vaikus, taip,kaip žiūrima į medžius - su dėkingumu, nes tai palaima, bet be lūkesčių ar norų; juk nereikalaujame,kad medžiai būtų kitokie. Mylime savo vaikus tokius, kokie jie yra.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje