Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Optimizmas - Pesimizmas

Nelaikyk savęs optimistu, - žmonės gali pagalvoti, kad tu nemoki skaityti.

Moterys didesnės optimistės nei vyrai, todėl jos ir gyvena ilgiau.

Lengva būti optimistu, kai žmogumi laikai ne tik save.

Lengva būti optimistu, jeigu neturi pasidėjęs santaupų banke.

Kas neturi ko prarasti, neturi pagrindo pesimizmui.

Finansuodami optimistus, daug kas tampa pesimistais.

Reikia būti optimistu darbo pradžioje ir smarkiai abejoti pabaigoje. — [L.Hiršfeldas]

Optimistas plyšauja, kad mes gyvename pačiame geriausiame pasaulyje, pesimistas nuogąstauja, kad būtent taip ir yra. — [B.Keibelas]

Optimizmo pagrindas - paprasčiausia baimė.


Laimingieji pesimistai! Kaip jie apsidžiaugia įrodę, kad džiaugsmo iš viso nėra. — [M.Ebner-Ešenbach]

Kai visko netenkama, vis dėlto dar lieka ateitis. — [K.N.Bouvis]

Jei yra kas nors naivesnio už optimizmą, tai tik pesimizmas. — [Bernaras Klervietis]

Pesimizmas - tai nuotaika, optimizmas - valia. — [Alenas]

Tikras optimistas remiasi ne tokiu įsitikinimu, kad viskas bus gerai, o tokiu, kad ne viskas bus blogai. — [Ž.Diuturas]

Amžinai tikėtis, niekad nenustoti vilties, - tokie didžiosios sielos žmogaus bruožai. — [L.A.Floras]

Pesimistas – tas, kuris kiekvieną kartą persikeldamas į naują vietą, praneša laidotuvių biurui. — [M.Ašaras]

Optimizmas - didinamasis stiklas gyvenimo trupiniams. — [V.Karalius]

Neretai optimizmas tėra dar viena minties tingumo apraiška. — [E.Erio]

Pesimistas - žmogus, kuriam negresia mirtis iš juoko.

- Tu optimistas ar pesimistas?
- Optimistas - kada pradedu, pesimistas - kai pamatau rezultatus.

Pesimistas - tai žmogus, sakąs tiesą iš anksto.

Pesimistas - tai žmogus, kuris ilgai bendravo su optimistu.

Pesimistas - tai vedęs optimistas.

Pesimistas - tai optimistas su didele gyvenimo patirtimi.

Pesimistas - tai gerai informuotas optimistas. Optimistas - tai gerai instruktuotas pesimistas.

Pesimistas viską neigia, optimistas jau prisipažino.

Pesimistas: "Sunku turėti savo poziciją..."
Optimistas: "Užtat bus lengva, kai būsi opozicijoje".

Pesimistas: "Pienas ir pabrango, ir suliesėjo..."
Optimistas: "Užtat nebereikia butelių plauti!".

Pesimistas: "Oi, kaip nelengva bedarbiui..."
Optimistas: "Užtat nereikia kasdien keikti savo viršininko".

Pesimistas mato tik begalinį tunelį. Optimistas mato šviesą tunelio gale. Realistas mato tunelį, šviesą ir artėjantį traukinį.

Pesimistas mato sunkumus kiekvienoje galimybėje, optimistas kiekviename sunkume mato galimybes.

Optimizmas - tai kada neplauni indų vakare, tikėdamas, kad rytą tai daryti norėsis labiau.

Optimistas į gyvenimo trupinius žiūri per padidinamąjį stiklą.

Optimisto gera žinia nenustebinsi, pesimistą ir gera žinia nuliūdinsi.

Optimistas - žmogus, tikįs viskuo, ką sako reklaminiai skelbimai.

Optimizmas visur mato žalią šviesą, pesimistas - raudoną, išmintingas žmogus linkęs būti daltoniku.

Optimistas tiki, kad mes gyvename gerai sutvarkytame pasaulyje, pesimistas bijo, kad taip iš tiesų gali būti.

Jeigu vyriausybė kviečia tvirčiau susiveržti diržus, optimistas džiaugiasi: vadinasi, ji kol kas nenumaus kelnių.

- Koks skirtumas tarp pesimizmo ir optimizmo?
- Pesimistai mano, kad blogiau nebūna, o optimistai džiugiai prieštarauja: "Būna, būna.

Optimistas - tai žmogus, kuris kryžiažodžius sprendžia iš karto šratinuku.

Jeigu užsigavai pirštą, džiaukis, jog ne akį.

Optimistas - tai žmogus, kuris parpuolęs veidu į purvą, nusprendžia, jog jis - gydomasis.

Optimistas - tas, kuris dar neskaitė rytinių laikraščių.

Optimistas - tai žmogus, kuriam juodoji rinka - šviesios ateities pradžia.

Optimistas - tai vyras, kuris paskyręs merginai pasimatymą, laukia jos mašinoje neišjungęs variklio.

Optimistas - tai vyras, kuris stovi prie telefono būdelės ir galvoja, kad moteris viduje, pasakiusi "iki" tuoj pat išeis.

Optimistas - tai viršininkas, vedąs savo sekretorę ir tikintis, kad po vestuvių nurodinės jai jos rašybos klaidas.

- Koks skirtumas tarp optimisto ir pesimisto?
- Optimistai, žiūrėdami į riestainį, mato riestainį, o pesimistai - jo skylę.

Optimistas - tas, kuris veda savo geriausio draugo seserį.

- Ar yra kas bendro tarp praeities ir ateities?
- Tiek praeitis, tiek ateitis kuo tolimesnė, tuo šviesesnė.

Optimistas - tai jaunuolis, skubantis į pasimatymą, kad nepavėluotų.

Optimistas sako: "Viskas bus gerai".
Pesimistas sako: "Bet jau buvo gerai..."

Optimistas pilis stato iš smėlio, pesimistas - iš dumblo.

Optimistas kiekvieną rytą žvelgdamas pro langą taria: "Labas rytas!" Pesimistas prieina prie lango ir sako: "Vėl rytas!"

Pesimistui netgi paragrafo ženklas (§) atrodo kaip kankinimo įrankis. — [J.S.Lecas]

Optimistas tiki laiminga pasaulio pabaiga.

Optimistai konstruoja lėktuvus, o pesimistai - parašiutus.

Optimistai gyvena viena viltimi, o pesimistai - kita.

Jei nori būti optimistu, nesidairyk į ateitį


Mintys apie optimizmą. Mintys apie pesimizmą. Optimistai, pesimistai.

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje