Mintys - Posakiai - Aforizmai

Aforizmai - Mintys - Posakiai - Anekdotai - Gražūs žodžiai

Rekomendacijos. Rekomendacijų vertimas į žmonių kalbą.


Pateikiame darbuotojų rekomendacijose vartojamus žodžius ir tikrąsias jų reikšmes. Pasitikrinkit, kiek punktų jums tinka.

Geri komunikacijos įgūdžiai........Visą darbo laiką plepa telefonu
Geras darbuotojas.........................Yra ir blogesnių
Itin aukšta kvalifikacija................Kol kas dar nepasišiukšlino
Darbas yra svarbiausia.................Toks bjaurus, kad niekas su juo neina į pasimatymą
Visuomeniškai aktyvus.................Daug geria
Šeima visuomeniškai aktyvi.........Žmona irgi geria
Nepriklausomas darbuotojas.......Niekas nežino, ką jis veikia
Greito mąstymo.............................Moka įtikinamai pasiteisinti
Mąsto nuosaikiai...........................Niekada nepriima sprendimo
Agresyvus......................................Chamas
Logiškai organizuoja darbą.........Darbą užkrauna kam nors kitam
Tiksliai reiškia mintis...................Moka kalbėti lietuviškai
Kruopštus......................................Smulkmeniškas
Turi lyderio savybių.....................Aukštas ir garsiai kalba
Priima teisingus sprendimus.......Jam "per fuksą" sekasi
Turi humoro jausmą....................Žino daug nešvankių anekdotų
Siekiantis karjeros........................Klastingas
Lojalus...........................................Nesugeba susirasti kito darbo

Apie ką mes čia?

  • Aforizmas - trumpas, įtaigios formos posakis, apibendrinantis reikšmingą, dažnai originalią, netikėtą mintį, pvz.: „Yra priekaištų, kurie giria, ir pagyrimų, kurie šmeižia". – F. de Larošfuko.
  • Sentencija - trumpas, glaustas, tikslus pamokomasis posakis; aforizmas.
  • Citata - rašytinio veikalo arba kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti.

Mintys apie Paskolas
Tikslus laikas Lietuvoje